05:55
Evanjelizacia
1.7K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. utorok - Vážne varovanie. www.evanjelizacia.eu | 14. 2. 2012 | Mk 8, 14-21 V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. utorok - Vážne varovanie.

www.evanjelizacia.eu | 14. 2. 2012 | Mk 8, 14-21 V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.
A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.
Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete?
A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“
Odpovedali mu: „Dvanásť.“
„A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“
Odpovedali mu: „Sedem.“
A povedal im: „Ešte nechápete?“