Clicks59
Victory

Zrádní biskupové Itálie prosazují Bidena. Dokáží pravověrní biskupové prosadit pravého nástupce Petra? (+ video)

Deník italských biskupů Avvenire.it manipulačně blahořečí Joe Bidena.

Citace italských biskupů: „Biden je mužem smíření…“

Odpověď: Jaké smíření mají italští biskupové na mysli, když s Bohem Biden smířen není? Dokonce mu katolický kněz byl nucen odmítnout svaté přijímání, protože jeho veřejné postoje protiřečí učení katolické církve. Biden je nesmiřitelným propagátorem zabíjení nenarozených dětí, dokonce i v devátém měsíci. Rovněž je známo, že schvaluje sodomii a genderovou ideologii. Jeho nejbližším spolupracovníkem je transsexuál. Italští biskupové svou podporou Bidena veřejně popírají katolické učení i Boží přikázání.


11:46Toto video je možné zhlédnout i zde: pravda-vitezi.wistia.com/medias/884c7bktha

ugetube.com/watch/WBYvpX63SJQv6WZ
cos.tv/videos/play/24198194377560064 Zrádní biskupové Itálie prosazují Bidena. Dokáží pravověrní biskupové prosadit pravého nástupce Petra?


Citace: „(Biden) po dlouhém životě formovaném vírou…“

Odpověď: Ptáme se, jakou vírou? Co to je za víru, které schvaluje sodomii, před níž Písmo svaté varuje trestem věčného ohně? (Juda 7) Co to je za víru, která prosazuje zabíjení nenarozených dětí? Co to je za víru, která mu dovoluje konat gigantické falsifikace voleb? Italští biskupové, kteří složili modlitbu k démonu Pačamamě, a rovněž ti, kteří jsou autory chvalozpěvu na Bidena, mají asi stejnou víru jako on. Jenže taková víra je cestou do pekla.

Vážení italští biskupové,

jsme přesvědčeni, že s tímto postojem italské biskupské konference vůči Bidenovi mnozí z vás nesouhlasí. Obracíme se na vás, upřímné biskupy, kterým leží na srdci skutečná obnova krvácející katolické církve. Záchranná duchovní operace je dnes nezbytně nutná. Připomínáme jen tři projevy apostaze neplatného papeže Bergoglia: 1) legalizoval veřejné modlářství intronizací démona Pačamamy, 2) schválil sodomii propagací soužití homosexuálů, spojeného se zločinnou adopcí dětí, 3) prosazuje nové mRNA a mDNA vakcíny, které mají navíc obsahovat hydrogel s biočipy.

Každý katolický biskup a kněz ví, že za tyto zločiny je Bergoglio dle Písma svatého Gal 1,8-9 i dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio vyloučen z církve. Ptáme se: Kdo má učinit záchranný krok a odvážně se postavit i za cenu pronásledování proti tomuto zločinci, který likviduje spasitelné učení Kristovo i samotný papežský úřad?

Mnozí biskupové zahlušují svědomí a kvůli falešnému strachu zůstávají pod prokletím, které Bergoglio stáhl svou apostazí nejen na sebe, ale i na ně. Biskupové se bojí hájit depositum fidei i Boží přikázání. Omlouvají si to tím, že se nemohou proti arciheretikovi radikálně postavit, aby nezpůsobili údajné schizma.

V historii církve bylo mnohokrát dvojpapežství, dokonce trojpapežství, ale žádný z těchto papežů, pravých či nepravých, nevyhlašoval nové učení – pseudoevangelium – které v kořeni likviduje cestu spásy. Vy, italští biskupové, byste měli i z historických důvodů jako první učinit záchranný krok, kterým je v dané situaci dvojpapežství.

Ve skutečnosti tím církev získá pravého papeže a nepravým papežem se ukáže Bergoglio. Kdo chce být pod prokletím a v herezi, má možnost s Bergogliem zůstat. Kdo se ale postaví za pravověrného papeže, kterého vy v této mimořádné situaci mimořádným způsobem prosadíte, ten už pod prokletím nebude.

Dnes je ve skutečnosti situace sede vacante, protože veřejný heretik, který se vyloučil z církve, nemůže být její hlavou. On snad může stát v čele anticírkve, ale ne Kristovy církve.

Vy, kteří tvoříte pravověrné jádro biskupů Itálie, máte velkou zodpovědnost za současné papežství. Pokud se nepostavíte za přijetí nového papeže, stáhnete na sebe mimořádně velký trest Boží a v hodině smrti a před Božím soudem těžko obstojíte. Bůh vám dává nyní možnost, abyste sňali prokletí ze sebe i z celé katolické církve. To ale vyžaduje hrdinský krok víry za Krista a za spásu nesmrtelných duší.

Co vám brání požádat morální autoritu mezi italskými biskupy, kterou je arcibiskup C. M. Viganò, aby přijal papežský úřad?! Mimořádná situace vyžaduje mimořádný krok. Nebojte se ho udělat. Dáte příklad ostatním pravověrným biskupům celého světa, aby se k vám připojili. Bůh po vás chce, abyste tento krok učinili vy, vážení pravověrní biskupové Itálie. Kéž vám Matka Boží i všichni italští mučedníci a světci vyprosí světlo a sílu k tomuto záchrannému kroku!

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři


21. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3