Clicks976
Anton Čulen
4
Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál. Video…More
Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál.

Video: Pohanské rituály pachamama vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina
Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál


Počas francúzskej revolúcie 2. brumaira II roku (10. novembra 1793) priviedli v sprievode municipálnych úradníkov do katedrály Notre Dame prostitútku Candeilliu oblečenú do priesvitného flóru s jakobínskou čiapkou na hlave, čoby stelesnenie boha rozumu, postavili ju na oltár, pod nohami mala kríž, v ruke zástavu, incenzovali ju kadidlom, pri čom ona spievala hymnus na slobodu od Cheniera z Gossatu.

Táto ohavná modloslužba sa mala konávať pravidelne a zaviesť aj do iných kostolov, čo sa z mohutnými pitkami, tancami a inými nehanebnosťami dialo.

alianciazanedelu.sk/archiv/4498
Libor Halik
To je přesně ta podoba! Srovnání sedí.