nihil quicquam
I dzięki tym ludziom żyjemy w matriksie.