Clicks255
Stylita
1
Píseň tří židovských mládenců v babylonské ohnivé peci Tehdy ti tři v peci jako jedněmi ústy velebili Boha, oslavovali jej a dobrořečili mu slovy: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályho…More
Píseň tří židovských mládenců v babylonské ohnivé peci

Tehdy ti tři v peci jako jedněmi ústy velebili Boha, oslavovali jej a dobrořečili mu slovy:
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti, chvályhodný a nade vše vyvýšený navěky.
Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky.
Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!
Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny vody nad oblohou, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny větry, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, chladno i teplo, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, krůpěje rosy i sněhové vločky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, světlo a temnoto, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ledovce a sněhy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, blesky a mračna, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, země, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, prameny vod , velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, netvoři a vše, co se hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, všechno nebeské ptactvo, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, Izraeli, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho kněží, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho služebníci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, duchové a duše spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí a zachránil nás z moci smrti, vychvátil nás z vnitřku pece, ze šlehajících plamenů, vychvátil nás zprostředka ohně!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Dobrořečte Hospodinu, Bohu bohů, všichni, kteří se ho bojíte, velebte a chválu vzdejte, protože jeho milosrdenství je věčné.
biblenet.cz/app/b?book=PrAzar&no=1&search=Otevřít
Martina Bohumila Lutherová
Člověka obestře veliká radost, jen když tyto Chvály čte.