Clicks345
hr.news

Novi njemački biskup želi oženjene svećenike

Tri dana nakon što je otac Franz Jung (51) imenovan biskupom u Würzburgu, Njemačka, nazvao je "zamislivim" ukinuće celibata.

Govoreći za Bayerischer Rundfunk (19. veljače), Jung je istaknuo da je papa Franjo pokrenuo temu o celibatu.

Kao generalni vikar u Speyerovoj biskupiji Jung je smanjio broj župa sa 350 na 70. Očekuje se da će to učiniti i u Würzburgu.

Njemačka crkva ne živi od stvarnog života u župama već od nametnutog državnog poreza. 90% onih koji plaćaju porez nisu prakticirajući katolici.

Slika: Franz Jung, © Klaus Landry, CC BY-SA, #newsKtwkaxzsxy