Jan Zbigniew wojan
194
Janusz John Kowalski
Podaj link do wydruku. Tu nic nie widać.