apredsasatoci
Umelo natlačené peniaze, nekryté zlatom ukradne. No, nie je to somár? A potom sa musí dať ocipovat, aby sa k svojim prachom dostal.
Aj tu krásne vidieť veľkú diablovi inteligenciu. Bude veľmi ťažké vzdať sa takého balíka.
ekans
zasa si nič nepochopila
apredsasatoci
Nechám sa podať! Počúvam tá!
ekans
tento kšonc jednal v duchu evangelií, prozřetelnost, vidí že konec Vatikánu jako sídla démona končí a on se zaopatřuje, v důsledku mu to k hovnu bude, ale tak dalece prozíraví není
Soport
Miláček Páně od pohledu.