TerezaK
5996

PROČ NIBIRU PŘICHÁZÍ ZE SMĚRU SLUNCE ?

20 h -

Mnoho lidí si myslí, že k pozorování nebeských těles je třeba dívat se v noci... To znamená, že pro ně by astronomie byla pouze noční činností !!!!. ... Předstírají tedy, že Nibiru našli tam, kde není...

Každý den však dostáváme dramatické snímky a videa, na nichž se Nibiru objevuje na straně Slunce...
A to je správně... Protože Nibiru se blíží k Zemi z tohoto směru...
Proč se k nám Nibiru blíží ze směru Slunce...
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, museli bychom hovořit o zákonu všeobecné gravitace... A také říci, že tradiční Newtonova rovnice je špatná... Protože nebere v úvahu gravitační odpudivou sílu...
Einstein bohužel nestihl (nebo nechtěl) převést svou jednotnou teorii pole do rovnic... Ale stává se, že když se dvě nebeská tělesa k sobě přiblíží, působením gravitační přitažlivosti nastane bod, kdy působí odpudivá síla... To znamená, že se navzájem odmítají, jako by měla stejný elektrický náboj nebo stejnou magnetickou polaritu... A odpudivá síla, stejně jako gravitační přitažlivá síla, závisí na hmotnostech a vzdálenosti...
Přesnější rovnice univerzální gravitační síly by tedy mohla mít tvar (například) ...:
(VIZ ROVNICE V PŘILOŽENÉM GRAFU)
Myslím, že by to mělo být ve formě této rovnice, protože ta rovnice je poměrně názorná a jednoznačná... Ale je pouze empirická a téměř intuitivní... Ale jak uvidíme, umožňuje velmi dobře vysvětlit mnoho astronomických jevů...
(Kvůli této drobnosti Don Carlos Muñoz Ferrada říkával, že Nibiru, planeta-kometa, se neřídí zákony známé fyziky).
Z rovnice převedené do grafu ve vhodném měřítku vyplývá, že když se vzdálenost ¨r¨ mezi dvěma tělesy o hmotnostech m1 a m2 zmenší nad určitou mez, gravitační síla změní směr ... Stane se zápornou ... To znamená, že změní směr: stane se odpudivou silou ...
Proč padají komety na Zemi, na jiné planety nebo na Slunce? ...
Protože hmotnost každé komety je relativně malá, takže hodnota ( m1 m2 ) je triviální a odpudivá síla nikdy nedosáhne významné hodnoty ... Působí zde pouze gravitační přitažlivá síla ...
Proč Měsíc nespadl na Zemi, když ani jeho hmotnost, ani úhlová rychlost neodůvodňují jeho otáčení nahoru? ...
A proč planety nepadají na Slunce? ...
Protože při velké hmotnosti je faktor ( m1 m2 ) poměrně velký, takže při přiblížení nastává bod, kdy síla odpuzování vyrovnává sílu gravitační přitažlivosti... Tato tělesa mají dráhy, které jsou přirozeně dány vzdáleností a hmotností zúčastněných nebeských těles... Jejich dráhy tedy představují vzdálenost rovnováhy, mezi silou přitažlivosti a silou odpuzování...
Proč se tedy Nibiru blíží k Zemi ze směru Slunce? ...
Slunce má ≈99 % celkové hmotnosti sluneční soustavy ... Proto každé blížící se nebeské těleso pocítí velkou gravitační přitažlivost Slunce a bude mít tendenci k němu padat ...
Nibiru přichází do sluneční soustavy ze směru od Orionu, přes jižní polokouli (proto je tolik astronomických observatoří v Antarktidě) ... Nibiru vstupuje do sluneční soustavy zespodu a po šikmé trajektorii, jejíž sklon je asi 30 stupňů k ekliptice ...
Jako každé jiné těleso má Nibiru tendenci "padat" směrem ke Slunci ... Protože však Nibiru má značnou hmotnost, když dosáhne určité vzdálenosti od Slunce, uvolní se v něm odpudivá síla, která ho pak odpuzuje ...
Poté projde pod Sluncem a pokračuje v cestě k bodu, kde protne ekliptiku...
A to směrem k Zemi... Poté se k Zemi přibližuje, dokud nenajde rovnovážný bod, v němž překročí ekliptiku... Tento bod, v němž Nibiru překročí ekliptiku, aby pokračoval v cestě ze sluneční soustavy, je bohužel v polovině cesty mezi Zemí a Sluncem... Říkám bohužel, protože relativně blízký průlet Nibiru před Zemí má pro Zemi katastrofické důsledky... Katastrofální...
Proto lze Nibiru pozorovat v blízkosti Slunce... Zatímco se blíží k Zemi...
A podle stejného zákona se Nibiru nikdy nesrazí se Zemí... Ale na naše udivené hlavy shodí spršku meteorů všech velikostí, které jsou součástí jejího ohonu...
(glori.tv překlad)

PROČ NIBIRU VYCHÁZÍ ZE SMĚRU SLUNCE?.

Spousta lidí si myslí, že k pozorování nebeských těl se musíte dívat v noci.. Myslím, že pro ně by astronomie byla jen noční činnost!!!. ... Takže Nibiru hodlají najít tam, kde není..
Ale každý den dostáváme dramatické obrázky a videa Nibiru, které se objevuje vedle Slunce..
A je to tak... Protože Nibiru se z tohoto směru blíží k Zemi..
Proč k nám Nibiru přichází ze směru Slunce?. ...
Abychom odpověděli na tuto otázku, museli bychom hovořit o zákonu univerzální gravitace.. A také řekněme, že tradiční Newtonova rovnice je špatná.. Protože to nebere v úvahu sílu gravitačního odpuzování...
Einstein bohužel neuspěl (nebo nechtěl) dát svou teorii sjednoceného pole do rovnic.. Stává se ale, že když se přiblíží dvě nebeská těla, díky gravitační přitažlivosti, přijde bod, kdy působí odporná síla... Tedy, jsou odmítnuty, jako by měli stejný elektrický náboj, nebo stejnou magnetickou polaritu.. A síla odpuzování, stejně jako síla gravitační přitažlivosti, závisí na masách a vzdálenosti..
Takže přesnější rovnice Univerzální gravitační síly by mohla být takto (třeba):
(VIDÍTE ROVNENÍ V PŘÍLOŽE)
Myslím, že by to mělo být způsob této rovnice, protože ta rovnice je dost grafická a explicitní.. Ale je to jen empirické a téměř intuitivní.. Ale, jak uvidíme, umožňuje to velmi dobře vysvětlit mnoho astronomických jevů..
(Kvůli tomuto malému velkému detailu don Carlos Muñoz Ferrada říkával, že Nibiru, planeta-kometa, nedodržuje zákony známé fyziky)
Rovnice, převedená do grafu odpovídajícího měřítka, ukazuje, že když se vzdálenost Lar a mezi dvěma tělesy o hmotnostech m1 a m2 zkrátí nad limit, gravitační síla mění směr... Stává se to negativním... Tedy mění směr: stává se z toho odpudivou silou..
Proč padají draci, na Zemi či jiné planety, nebo na Slunce? ...
Protože hmotnost jakékoliv komety je relativně malá, takže hodnota (m1 m2) je triviální a odpudivá síla nikdy nedosáhne značné hodnoty... Působí tam pouze síla gravitační gravitace...
Proč Měsíc nespadl na Zemi, vzhledem k tomu, že ani jeho hmotnost, ani úhlová rychlost neospravedlňují jeho otáčení tam nahoře? ...
A proč planety nepadají na slunce? ...
Protože vlastněním velké hmoty je faktor (m1 m2) poměrně velký, a to takovým způsobem, že když dojde k přiblížení, přijde bod, kdy odpuzující síla vyrovná sílu gravitační přitažlivosti... Tato těla mají oběžné dráhy, které jsou přirozeně zavedeny vzdáleností a hmotností zúčastněných nebeských těles.. Takže jejich oběžné dráhy představují rovnovážnou vzdálenost mezi silou přitažlivosti a silou odpuzování..
Proč se tedy Nibiru blíží k Zemi ze směru Slunce? ...
Slunce vlastní sistema99% celkové hmotnosti sluneční soustavy.. Proto každé nebeské tělo, které se přiblíží, pocítí velkou gravitační sílu Slunce a bude mít tendenci k ní padat..
Nibiru se dostává do sluneční soustavy ze směru Orionu, přes jižní polokouli (proto je na Antarktidě tolik astronomických observatoří)... Nibiru vybuchuje do sluneční soustavy zespodu a do šikmé trajektorie, jejíž sklon je s ohledem na zatmění zhruba 30 stupňů...
Jako každé jiné tělo, Nibiru má tendenci „padat“ směrem ke Slunci.. Ale vzhledem k tomu, že Nibiru má značnou hmotu, když dosáhne určité vzdálenosti od Slunce, je uvolněna síla odpuštění a poté je odmítnut silou Odpuštění..
Potom projde pod Sluncem a následuje svou cestu k bodu, aby překročil zatmění..
A pryč na zem... Potom se stále blíží k Zemi, dokud nenajde rovnovážný bod, aby překročil ekliptiku.. Ten bod, kdy Nibiru prochází zatměním, aby pokračoval ve své výstupní cestě ze sluneční soustavy, je bohužel na půl cesty mezi Zemí a Sluncem... Říkám bohužel, protože Nibiruova relativně blízká minulost čelící Zemi, má pro Zemi kataklyzmatické následky.. Katastrofy...
Proto lze Nibiru vidět u Slunce.. Zatímco na své Zemi se blíží k cestě...
A také podle stejného zákona se Nibiru nemůže nikdy střetnout se Zemí.. Ale na naše hloupé hlavy spadne meteoritické deště všech velikostí, které jsou součástí jeho ocasu..
(google překlad)

David Michael Emeth
Nibiru neberu. Já mám jinou hvězdu: 🙂
Zj 22:16: "„Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“ 🌟❗
2 more comments from TerezaK
TerezaK
10. května v 6:35 ·
Vše zřejmě nasvědčuje tomu, že hepatitida neznámého původu u dětí, bude nová světová pohotovostMore
10. května v 6:35 ·

Vše zřejmě nasvědčuje tomu, že hepatitida neznámého původu u dětí, bude nová světová pohotovost