acer
Byli to lidé, prostě hříšníci, kdo způsobili, že Církev svatá, ačkoli je tajemným Kristovým Tělem, je poznamenána putováním od Církve teocentrické k Církvi kristocentrické. To lidé v Církvi způsobovali svými hříchy překrucování Církve svaté na sektu, ale Duch Śvatý Církev stále znovu oživuje a obnovuje její otevřenost pro nás hříšníky.
acer
V prvém tisítiletí byla Církev svatá poznamenána poznamenána hlavně vlastnostmi římského práva a jeho správy. To byl první Řím. Druhý Řím se vyznačoval východním sklonem k rozjímání a meditaci. Třetí Řím se vyznačuje slovanským srdcem sjednocujícím západní sklon s východním, takže Církev začala dýchat oběma plícemi. A všechno to vyznačuje růst kristocentrického zaměření Církve svaté. Během …More
V prvém tisítiletí byla Církev svatá poznamenána poznamenána hlavně vlastnostmi římského práva a jeho správy. To byl první Řím. Druhý Řím se vyznačoval východním sklonem k rozjímání a meditaci. Třetí Řím se vyznačuje slovanským srdcem sjednocujícím západní sklon s východním, takže Církev začala dýchat oběma plícemi. A všechno to vyznačuje růst kristocentrického zaměření Církve svaté. Během celého putování vykoupeného Božího lidu dějinami pronikají do Církve lidé bloudící a hledající, včetně zednářů,. protože Církev byla založena pro hříšníky, aby se v ní posvěcovali, a ne pro spravedlivé. Pokud však tito hříšníci v Církvi svaté setrvávali ve svých bludech a hříších, tak samotný Duch Svatý očisťuje Církev od jejich pozůstatků, totiž od nánosů hříchů a lidského bloudění.
zlomkova
Díky Bohu! Za P.Marii, že k nám může přicházet- povzbuzovat a utěšovat nehodné děti. Vřelý dík všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s organizací poutí a hlavně všem vizionářům - za jejich ochotu říci Bohu své "ANO". Za jejich modlitby, křížové cesty, které jímají za srdce. Díky za poutníky, kteří nás do Dechtic přivedli, je to jistě působení Ducha sv. S láskou Jiřina 🤗