Marieta Ria
795
DOMÁCA LITURGIA PRI ADVENTNOM VENCI 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (27. november 2022) Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu …More
DOMÁCA LITURGIA PRI ADVENTNOM VENCI
1. ADVENTNÁ NEDEĽA (27. november 2022)


Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc.

Každej svieci sme dali konkrétny názov. Prvou je svieca nádeje, pri ktorej prosíme o kresťanskú nádej pre nás i pre celý svet.

𝗭𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗹:
František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Saletini Rozkvet