ľubica
nielen Kanada, najmä Austrália...
Unam Sanctam SK
Neviestka babylonská sa má zadobre s odpadlíkom Bidenom. Heréza katechizmu Jána Pavla II. #847, #848
vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/