Clicks14
vi.news

Francis “Thu hồi chức Linh mục” của Nhà hoạt động chính trị

Francis đã “thu hồi chức linh mục” [cho dù điều này có nghĩa là] của Cha Martinho Germano da Silva Gusmão, 53 tuổi, để dọn đường tranh cử tổng thống Timor-Leste độc lập trong các cuộc bầu cử năm tới.

Theo UcaNews.com (22 tháng 11), Giáo phận Gusmao’s Baucau tuyên bố rằng “kể từ hôm nay trở đi, ông Martinho Germano da Silva Gusmão sẽ sống cuộc đời của mình như một giáo dân bình thường và tiếp tục làm chứng cho đức tin như một giáo dân tốt”.

Gusmão học "khoa học chính trị" tại Gregoriana ở Rome đã yêu cầu Francis "sa thải" vào năm 2020. Nếu thua cuộc trong cuộc bầu cử, Gusmão có thể sẽ "trở lại" chức tư tế vì không có lựa chọn nào tốt hơn.

#newsBpzpizhvzh