Clicks19
vi.news

Giám mục người Anh tái chế Thập tự giá của Chúa Kitô thành "Cây thánh giá khí hậu"

Trong những tuần qua, Giám mục John Arnold, người Anh, đã trưng bày trong nhà thờ của ông bí tích rửa tội cũ, cái mà ông gọi là “tác phẩm điêu khắc trên cây thánh giá”.

Nó được tổ chức cứu trợ CAFOD, một thành viên của Caritas Internationalis, tạo ra để phù hợp với COP26, hiệp hội khí hậu ở Glasgow.

Arnold là phát ngôn viên của các giám mục người Anh cho hệ tư tưởng về môi trường của Hội đồng Giáo hội. Ông ta đã và đang làm việc để chuyển đổi khu đất của dinh thự chính thức của mình thành một "Trung tâm Laudato Si" để thúc đẩy sự cuồng loạn về biến đổi khí hậu.

"Cây thánh giá" tái chế Chúa Kitô dường như đã lỗi thời ở Salford, vì những nỗ lực của Arnold "để bảo tồn ngôi nhà chung của chúng ta." Nó được làm từ vật liệu địa phương, tái sử dụng: gỗ pallet và gỗ lũa từ sông Irwell.

#newsBenhketesf