Clicks74
nl.news
1

Orde van Malta verbiedt de Oude Latijnse Mis

Giacomo Dalla Torre, de grootmeester van de Orde van Malta, heeft besloten dat alle liturgische ceremonies binnen de orde in de Novus Ordo moeten plaatsvinden "en niet de buitengewone rite".

Dalla Torre kondigde dit aan in een brief van 10 juni (foto) aan de oversten van de orde. De bepaling is in strijd met de geest van Benedictus XVI's Summorum Pontificum.

Het geldt voor alle officiële missen voor investituren, pelgrimstochten en feesten van de orde.

De oversten moeten erop toezien dat het decreet wordt nageleefd. Het is geldig met onmiddellijke ingang.

#newsNftyvuhwlr
Aaron-Jozef
De Orde van Malta komt met dit besluit in schisma met de universele Tridentijnse katholieken. Dit betekent een schisma in de Rooms Katholieke kerk. Met of zonder toestemming van paus Franciscus?