Clicks2.2K

Ostrzeżenie - Wielkie Milosierdzie Boże i ostatni ratunek dla zatwardziałych grzeszników!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

To, że żyjemy w czasach ostatecznych jest oczywiste, szczególnie dla tych którzy maja oczy i widzą, mają uszy i słyszą a także znają Pismo Święte. Jednym ze znaków bliskiego przyjścia Pana Jezusa na Ziemię będzie wielkie odstępstwo i masowa apostazja. Dlatego Pan Jezus zadaje pytanie ,,Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi gdy przyjdzie"?
Jednak nie wszyscy wiedzą, że przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa na Ziemię odbędzie się tzw.,,Ostrzeżenie", czyli ostatni i największy Akt Miłości i Miłosierdzia Bożego. Będzie to pierwszy Sąd Boży w czasie którego, każda osoba na Świecie od lat 6-ciu, zobaczy siebie Oczami Boga. W ciągu 15-minut każdy zobaczy swoje grzechy, wszystkie dobre i złe uczynki popełnione w ciągu swojego życia, oraz miejsce na, które zasłużył gdyby w danej chwili umarł, czyli Niebo, Czyściec lub piekło.
Będzie to straszne przeżycie i dla niektórych zatwardziałych grzeszników skończy się tragicznie, ponieważ gdy zobaczą swoje grzechy umierać będą z przerażenia. Dlatego módlmy się za nich, żeby zdążyli się nawrócić i oczyścić swoje Dusze w Sakramencie Spowiedzi Św. Wszyscy powinniśmy się przygotować do tego wydarzenia i żyć w stanie Łaski Uświęcającej. Niebo przez wybranych mistyków dało bardzo dużo przekazów na ten temat, jednak większość lekceważy te orędzia i niczym sie nie przejmuje.
Dla tych co nie wierzą, że ,,Ostrzeżenie '' będzie miało miejsce, jako dowód prawdziwości tego podaję Orędzia Matki Bożej do Ks. Gobbiego.

Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej
Ks. Gobbi

383 Zstąpi Duch Św.

d Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie Łaski, Świętości, Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.

478 Zapowiedź trzech Aniołów
f To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.

521 Przyjdź Duchu Święty
l Z Nieba zstąpi nowy ogień. Oczyści on całą ludzkość, która popadła powtórnie w pogaństwo. To będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej Prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do Łaski i do świętości; zagubieni – na drogę dobra; oddaleni – do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia. Pyszni zaś, nieczyści, źli współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni.

546 Języki Ogniste
h Języki ognia zstąpią na was wszystkich, Moje biedne dzieci, tak zwiedzione i oszukane przez szatana i przez wszystkie złe duchy, które w tych latach odniosły swój największy tryumf. Zostaniecie oświeceni tym Bożym światłem i ujrzycie samych siebie w zwierciadle Bożej prawdy i świętości.
i Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu, który otworzy wasze serca na przyjęcie wielkiego daru Bożego Miłosierdzia.
j Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej przemiany w sercach i w życiu wszystkich: grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności.

A poniżej zamieszczam Orędzie Jezusa przekazane Marii Bożego Miłosierdzia.
Pierwszy Sąd jest blisko – i odrzucę niegodziwców precz
czwartek, 15 sierpnia 2013, godz. 21.57
Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy znają Prawdę, aby okazali odwagę w tych trudnych dla ludzkości czasach.
Bardzo bliski jest czas, gdy jednocześnie wybuchną wojny pomiędzy wieloma narodami. Kiedy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i staniecie się świadkami zwykłego okrucieństwa owych wszystkich, wzajemnie się popierających ciemiężców, którzy wywołują te wojny, to będziecie wiedzieć, że bliski jest czas Mojego Drugiego Przyjścia.
Wtedy też więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana — Apokalipsie — której zawartość jest wam teraz ujawniana. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć. Wielu, którzy nie akceptują tych orędzi, popełnia ciężki błąd, ponieważ Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice, pochodzące z Księgi Objawienia. Jedynie Ja, Baranek Boży, Jestem uprawniony — bo tylko Ja posiadam pozwolenie Mojego Ojca — by otworzyć znajdujące się na niej pieczęcie.
Jeżeli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to i nie wierzycie w Księgę Objawienia. Ostrzegam was! Ci, którzy odrzucają Księgę Objawienia, rezygnują z Mojego Miłosierdzia. Ale — dzięki Boskiej Interwencji w czasie Wielkiego Ostrzeżenia — zostanie im pokazana Prawda, gdyż bez tego wielu nigdy by Mnie nie poznało albo by nie pojęło Wielkiego Miłosierdzia, które Ja przynoszę światu. Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Objawienia, podejmować próby własnej interpretacji lub ujmować z niej czegokolwiek, tak aby dopasowywać to do swoich własnych życzeń, ponieważ za takie postępowanie będziecie cierpieć. Kiedy coś takiego robicie, manipulujecie Słowem Bożym. Owa Księga została wam obiecana. Bóg wysłał Swojego siódmego posłańca, aby objawić Prawdę. Zaakceptujcie to, okazując Mi ufność, bo jeżeli tego nie zrobicie, będziecie samotnie kroczyć, nie wiedząc nic o tym, jakie straszliwe oszustwo dotknie tych, którzy odrzucają Słowo Boga.
Na świecie będzie miało teraz miejsce wiele, wiele zmian, których żaden człowiek nie będzie mógł nie zauważyć. Religie staną się nonsensem, jako że miliony przyjmą religię pogańską, o której wam się powie, że oddaje ona cześć Bogu. Powie się wam, że pokora i miłość wobec ubogich są powodem, dla którego odnowiony i oświecony Kościół zwiastuje nowy początek. Jak baranki na rzeź prowadzeni będziecie do jeziora ognia. Gdy uświadomicie sobie straszliwą ohydę obrzydliwości, do której zostaliście doprowadzeni, może być już za późno. Skoro oddajecie hołd bestii, ona nad wami zapanuje i wielu z was z czasem stanie się jej niewolnikami.
Ważne zmiany w świecie politycznym i systemie mediów spowodują wielki rozłam. Ci, którzy są wierni Bogu we wszystkim, co zostało przekazane światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, będą żyli. Ci, którzy Mnie odrzucają, nie będą posiadać żadnego życia, gdyż staną się niezdolni do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Moje Serce, chociaż z tego powodu zostanie przecięte w pół, stanie się bardziej zahartowane i Moja Sprawiedliwość zwycięży.
Pierwszy Sąd jest blisko — i odrzucę niegodziwców precz, jako że Nowe Niebo i Nowa Ziemia powita tylko tych, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Wielu powie: Bóg jest miłosierny — On nigdy nie okazałby takiego okrucieństwa. Moja odpowiedź jest następująca: Nie będzie już więcej takiej ziemi, jaką obecnie znacie. W zamian wyłoni się nowa, odnowiona ziemia — o wiele większa, wspanialsza niż poprzednia, gdzie dwanaście narodów będzie mieszkać jeden obok drugiego w miłości i harmonii. Tyko ci, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie oraz ci, którzy, choć Mnie nie znają, zaakceptują Moją Dłoń, kiedy Ja udowodnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia — wkroczą przez jej bramy. Wówczas je zatrzasnę. Żaden inny człowiek już wtedy nie wejdzie, gdyż Mój Wyrok zapadnie. Wszelki ból zostanie zapomniany, a niegodziwcy zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będą cierpieć na wieczność. Człowiek musi docenić Moją Wielką Miłość, Miłosierdzie i Współczucie. Ale powinien on także bać się Mojej Kary, gdyż — kiedy ostatnia trąba zabrzmi w Wielkim Dniu Pańskim — będzie ona ostateczna.

I wtedy wszystko przeminie.

Wasz Jezus

Ks. Murziński ostrzega, posłuchajmy: youtube.com/watch?v=Ed6sZveknRE

źródło: Isidorium
Quas Primas
Quas Primas
Z tego samego założenia (zakreślonego na żółty kolor) wychodzą glorjańscy wielbiciele fałszywych objawień tacy jak Ty- Medaliku, @Mała Iskra, czy @CÓRKA MARYI
---------------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji …More
Z tego samego założenia (zakreślonego na żółty kolor) wychodzą glorjańscy wielbiciele fałszywych objawień tacy jak Ty- Medaliku, @Mała Iskra, czy @CÓRKA MARYI
---------------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.

Jedna z wizji ks. Gobi:
Ks. Stefan Gobi „ Matka Boża do swoich umiłowanych synów kapłanów”

(532-i,j - rok 1994)
Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.
Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie.Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Quas Primas
Objawienia Ks. Gobbiego NIE są uznane przez Kościół. Jego "proroctwa" się nie spełniły.
Ks. Stefano Gobi - prawdziwe, czy fałszywe objawienia???
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas , nikt nie jest przymuszany do wierzenia w Objawienia Boże lub Maryjne. Ja wierzę w te objawienia jak i w wiele innych , które nie zostały uznane przez Kościół. Nikt mi tego nie zabroni!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas „Jak rozumieć słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. (Łk 21:32)?” Słowa te zaczerpnięte z rozdziału 21 Ewangelii według św. Łukasza są przecież częścią mowy Pana Jezusa o końcu świata.
Quas Primas
O jakim końcu świata mówisz?
Nie ma w Piśmie Świętym o końcu świata.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
To jest felieton o. Placyda Konia OFM :
tp://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=nie-przeminie-to-pokolenie
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wydaje mi się, że nawet, ostrzeganie przed wiecznym potępieniem w piekle niewiele pomoże. Wiele osób nie wierzy już w piekło, a ci którzy wierzą, uważają ,że Pan Bóg nie zezwoli na to. Choć spotkałam i takie osoby, które świadomie chcą się tam znaleźć! Przerażające! Takich mamy obecnie przewodników!
Weronika....S
Tyle lat było głoszone nieustanne Boże Miłosierdzie, ale niewielu tym się wzruszyło i odpowiedziało na nie. Obecnie sytuację mamy taką, że skuteczniej byłoby grzmieć ostrzegając przed potępieniem, może choć co niektórzy by się przebudzili. Kapłani raczej usypiają religijną czujność....
przeciwherezjom
...albo raczej była głoszona już sfałszowana wersja Miłosierdzia Bożego. Czyli: wszyscy idą do nieba, jest tak słodko, tak bez problemu Pan Bóg przebacza (nikt prawie nie mówi o np."żalu za grzechy"). A o piekle czy Sądzie Bożym to już w ogóle cisza! Moje własne uszy słyszały, jak zakonnicy w rozmowie prywatnej mówili "skończymy w piachu, czy: poszedł do piachu..." itp. Straszne....