Ostrzeżenie - Wielkie Milosierdzie Boże i ostatni ratunek dla zatwardziałych grzeszników!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! To, że żyjemy w czasach ostatecznych jest oczywiste, szczególnie dla tych którzy maja oczy i widzą, mają uszy i słyszą a także znają Pismo Święte. Jednym ze …
Quas Primas
Quas Primas
Z tego samego założenia (zakreślonego na żółty kolor) wychodzą glorjańscy wielbiciele fałszywych objawień tacy jak Ty- Medaliku, @Mała Iskra, czy @CÓRKA MARYI
---------------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji …More
Z tego samego założenia (zakreślonego na żółty kolor) wychodzą glorjańscy wielbiciele fałszywych objawień tacy jak Ty- Medaliku, @Mała Iskra, czy @CÓRKA MARYI
---------------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.

Jedna z wizji ks. Gobi:
Ks. Stefan Gobi „ Matka Boża do swoich umiłowanych synów kapłanów”

(532-i,j - rok 1994)
Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.
Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie.Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Quas Primas
Objawienia Ks. Gobbiego NIE są uznane przez Kościół. Jego "proroctwa" się nie spełniły.
Ks. Stefano Gobi - prawdziwe, czy fałszywe objawienia???
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas , nikt nie jest przymuszany do wierzenia w Objawienia Boże lub Maryjne. Ja wierzę w te objawienia jak i w wiele innych , które nie zostały uznane przez Kościół. Nikt mi tego nie zabroni!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas „Jak rozumieć słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. (Łk 21:32)?” Słowa te zaczerpnięte z rozdziału 21 Ewangelii według św. Łukasza są przecież częścią mowy Pana Jezusa o końcu świata.
Quas Primas
O jakim końcu świata mówisz?
Nie ma w Piśmie Świętym o końcu świata.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
To jest felieton o. Placyda Konia OFM :
tp://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=nie-przeminie-to-pokolenie
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wydaje mi się, że nawet, ostrzeganie przed wiecznym potępieniem w piekle niewiele pomoże. Wiele osób nie wierzy już w piekło, a ci którzy wierzą, uważają ,że Pan Bóg nie zezwoli na to. Choć spotkałam i takie osoby, które świadomie chcą się tam znaleźć! Przerażające! Takich mamy obecnie przewodników!
Weronika....S
Tyle lat było głoszone nieustanne Boże Miłosierdzie, ale niewielu tym się wzruszyło i odpowiedziało na nie. Obecnie sytuację mamy taką, że skuteczniej byłoby grzmieć ostrzegając przed potępieniem, może choć co niektórzy by się przebudzili. Kapłani raczej usypiają religijną czujność....
przeciwherezjom
...albo raczej była głoszona już sfałszowana wersja Miłosierdzia Bożego. Czyli: wszyscy idą do nieba, jest tak słodko, tak bez problemu Pan Bóg przebacza (nikt prawie nie mówi o np."żalu za grzechy"). A o piekle czy Sądzie Bożym to już w ogóle cisza! Moje własne uszy słyszały, jak zakonnicy w rozmowie prywatnej mówili "skończymy w piachu, czy: poszedł do piachu..." itp. Straszne....