Clicks779

Dodatki COVIDowe: mamy listę szpitali z konkretnymi kwotami

Które dokładnie szpitale dostały dodatki dla pracowników za pracę z pacjentami COVIDowymi? Jak duże są różnice między placówkami i województwami? O tym dowiadujemy się z listy przygotowanej przez MZ dla partnerów społecznych. Publikujemy ją w całości.

Dodatki budzą wiele emocji, między innymi dlatego, że są wypłacane niezależnie od przepracowanego czasu z zakażonymi. I nie wszyscy je w ogóle dostają. Szefowie szpitali zwracają uwagę, że za 1 czy 2 dni pracy w kombinezonach mają je wypłacać w takiej samej wysokości co pracownikom pracującym non stop w warunkach zagrożenia i ze specjalnym zabezpieczeniem. Z drugiej strony samorządy i związki zawodowe medyków ostro protestowały przeciwko wyliczaniu dodatku według przepracowanych godzin.

Tabela pokazuje jak ogromne są różnice między poziomem finansowania dodatków - i to wynikające nie tylko z wielkości czy typu placówki.

Gdyby wszystkie placówki w pełni korzystały z tego uprawnienia, kwota byłaby o wiele wyższa, ale szefowie części szpitali obawiają się, że w przyszłości NFZ może prowadzić kontrole i kwestionować część wypłat.

Sprawdź:

cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/dodatki-covidowe-mamy-liste-szpitali-z-konkretnymi-kwotami
RutaM shares this
1
starski
Pan Pospieszalski mówi otwarcie że dyrektorzy oddłużają szpitale kowidem, wpisując ile tylko się da zgonów jako kowidowe...