RutaM shares this
1
starski
Pan Pospieszalski mówi otwarcie że dyrektorzy oddłużają szpitale kowidem, wpisując ile tylko się da zgonów jako kowidowe...