Clicks9
tr.news

Başpiskopos Viganò, Francis'in "Son Dogmasını" Eleştirdi

Başpiskopos Viganò, MarcoTosatti.com sitesinde kaleme aldığı yazısında (15 Ocak), Francis'in son rolüyle "ilaç şirketlerinin sponsoru" ve "aşıların güçlü bir destekçisi" haline geldiğini yazdı.

Viganò, Francis'ten aşının bilinmeyen etkileri konusunda "asgari tedbir" bekliyordu, bunun yerine "Bergoglio'nun vazgeçmeye isteksiz olduğu tek dogma, zorunlu aşıdır."

Nitekim Francis, "ezoterizm ve batıl inançla çevrelenmiş bir 'bilime' "sarsılmaz bir inanç gösteriyor" diye yazıyor Viganò.
Francis'in, "aşılama başlangıç ayini" ve "Covid-19 dogmalarını" ilan ederken, apaçık gerçeği ekümenizm ve dinler arası diyalog adına rafa kaldırdığını gözlemliyor.

"İnatla yerine getirmeyi reddettiği tek rol, Mesih'in Vekili olma rolüdür" diye bitiriyor Viganò.

Resim: Carlo Maria Viganò, #newsUbdyusxrhm