Novus Hiacynthus
886

Oddać hołd Królowej

Uroczystość dogasa
Królowej dzień
Słów wiele
Ambon wiele
A…

w uroczystość Królowej
trzeba Królowej oddać hołd,
trzeba przed Królową uklęknąć,
trzeba się z Królową rozmówić.

Oddałem dzisiaj hołd Królowej?
Klęknąłem dzisiaj przed Królową?
Rozmówiłem się dzisiaj z Królową?

Uroczystość dogasa
Królowej dzień
Słów wiele
Ambon wiele
A…
czy po dzisiejszym świętowaniu
jesteśmy bliżej Królowej
sercem, umysłem, pragnieniem, modlitwą?

Uroczystość dogasa
Królowej dzień
Słów wiele
Ambon wiele

---

źródło: LINK