Clicks1.9K
Libor Halik
3

Po vyhubení USA, obsadí ruská armáda celou Evropu, kromě části Francie, pak se stáhne

Když se stamiliony obyvatel USA nechaly oklamat a jedy z vakcín otrávit od Světové zdravotnické organizace WHO (komunistické), od své CDC, od očkovačů Bidena a od listopadu 2020 dodnes i od očkovače D. Trumpa, tak bude pro jejich těla lehčím, zemřou-li rychle vybombardováním z Ruska. Lehčím než kdyby v budoucnosti nejbližších měsíců či roků umírali v pomalých bolestech na celkovou otravu svého těla.

Otec Nectou SJ (18. storočie)
„Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne strácať svoju moc (L: např. ztrátou Skotska), zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“

Blahoslavená Ellena Aiellová, Taliansko, 1959-1961:
„… ďalšia hrozná vojna príde z východu na západ. Rusko s jeho hroznými zbraňami bude bojovať proti Amerike, dobyje Európu. Rieka Rýn bude zaplnená mŕtvolami a krvou. Taliansko (Itálie) bude trápené veľkou revolúciou a pápež bude hrozne trpieť.
Rusko bude pochodovať cez všetky národy Európy, vztýči svoju vlajku nad Chrámom Svätého Petra. Rím bude očistený v krvi pre množstvo hriechov, zvlášť hriechov nečistoty.
Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.”

(Foto z 27.8.2020 Ruské námořní cvičení Oceánský štít v ledovém Beringově moři bylo největší od sovětské éry, účastnilo se ho na 50 letadel a 40 lodí)

Otec Gerlad Culleton, 1942:
(L doplňuji: Dle mé znalosti některých ruských a řeckých pravoslavných proroctví, se domnívám, snad správně, že toto nastane r.2024)
„Január: Krv bude pršať jednu hodinu v krajine Európskej, ktorá bude zničená ako prvá (mnohé proroctvá sa zaujímavým spôsobom zmieňujú o tom, že pred nepokojmi dá Boh veľké znamenie – žiarivý vesmírny objekt, asi kométu, ktorého kusy alebo úlomky dopadnú na zem.).
Február: Vojny a nepokoje. Všetci sa pripravujú na vojnu, doprava obmedzená, krajiny žijú len z vlastných produktov.
Marec: Veľké vlny a záplavy. Ostrov s dvoma krížmi (Anglicko? – pozn. G. Culleton) sa potopí pre hriechy jeho vodcov.
Apríl: Hrozné námorné bitky – Anglicko v boji.
Máj: Vojny a krviprelievanie všade – dvanásť žien na jedného muža (ďalšia často prízvukovaná vec – prežije 7 až 12 krát viac žien, ako mužov. Hlavným dôvodom nemajú byť až tak muži ako vojaci, ale skôr fakt, že o toľko viac žien je zbožných a Boh si svojich ochráni).
Jún: Východ – celý národ bude bojovať za veľmi zlého muža. Boh pošle oheň na jeho armádu, bohatstvo, aj poklady.
Júl: Veľké suchá po celej zemi.
August: Mor, choroby a hladomory z Východu. Horšie ako v Jeruzaleme (v Starom Zákone sú tieto tresty často zmieňované ako božie dopustenie na ľud Izraela, ktorý odmietol poslúchať pravého Boha a klaňal sa cudzím bôžikom).
September: Nepredvídateľné počasie, nemožno sadiť, ani pestovať.
Október: Hlad po celej Európe
November: „Veľký dobyvateľ“ navráti mier Zemi.
December (prosinec) : Náboženstvo sa šíri po celom svete – zaznievajú poľnice mieru.“

Z kníh proroctiev katolíckych svatcov u Y. Duponta a kněze G. Culletona pretľmočil Matej Gavlák na: matejgavlak.eu/…svetova-vojna-v-proroctvach-vitaz-od-zapadu-m-i-a/

Doplňuji, dle mně známých proroctví katolických i pravoslavných světců, že ruská (po pádu Putina opět komunistická) armáda obsadí celou Evropu, kromě části Francie. Bude se dle proroctví od Nectou připravovat dobývání Francie ruskou armádou i od severu z Německa přes řeku Rýn, ale když bude pro Francii nejhůř, náhle se objeví varovné zázračné znamení na nebi a dobývání Francie od Rusů přestane.

Dle proroctví ruského sv. Aristoklije Athoského v tom roce, kdy dojde státním převratem k opětovnému nastolení komunistické diktatury v Rusku, obsadí dosavadní spojenec Ruska, komunistická Čína asijskou část Ruska až po Ural. Všechny ruské muže tam tehdy popraví, některé ženy také. Ostatní ruské ženy tam si vezmou za manželky Číňané. Tyto Rusky si vzpomenou na pravoslavnou křesťanskou víru, stanou se velmi zbožnými a přivedou své čínské manžele k Pánu Ježíši Kristu a k Panně Marii. Rusko po varovném znamení z nebe a po zradě od komunistické Číny vystřízliví z komunistické bezbožné demagogie a přijme za svého vládce na svém evropském území pravoslavného cara svatého života. Státy Západu (asi zejména Francie) tehdy dokonce pomohou Rusku tak, aby Čína nepřekročila Ural. Dle proroctví sv. Aristoklije Athoského.

Dle proroctví Terezie Neumannové z Konnersreuthu, stigmatičky a blahoslaveného Bronislawa Markiewicza vznikne na území střední Evropy federace států bývalých zemí blahoslaveného Karla Habsburského a Polska s hlavním městem Varšavou a se zákony zakazujícími umělé potraty jako je tomu dnes jen v Polsku.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Už by to mohlo konečne nastať aby tu satansku pandémiu zastavilo spolu s prichádzajúcimi rôznymi celosvetovým Božími trestami.

24hod.sk/…m-vsak-k-majorite-chyba-jedno-kreslo-cl754395.html
Glockner ...
Co by se Rusko obtěžovalo s nějakou Evropou? Nanejvýš že by rozdělilo Německo na čtyři zóny.