Clicks246

VIDEO: Úmrtia, ochorenia, vážne nežiadúce účinky po očkovaní na Covid-19

kla.tv/18160

29.12.2020 Mexiko – žena na JISke po očkovaní

4.1.2021 Portugalsko 41ročný muž zomrel po očkovaní

7.1.2021 USA – 56 ročná žena umrela po očkovaní

11.1.2021 India – 42ročný muž zomrel po očkovaní

11.1.2021 Rakusko – ťažké prípady po očkovaní

12.1.2021 USA – 24 mrtvych po očkovaní

12.1.2021 Nemecko – 55 ročná žena zomrela po očkovaní

13.1.2021 Nemecko – 89 ročný muž zomrel po očkovaní

14.1.2021 – 10 ludí zomrelo po očkovaní

15.1.2021 Nemecko – 7 mrtvch, 51 z vážnymi reakciami po očkovaní

15.1.2021 Francuzsko – 15 ludí s vážnymi reakciami

15.1.2021 Francuzsko – 1 muž zomrel po očkovaní

15.1.2021 Izrael – 4 500 nakazených po očkovaní

15.1.2021 USA – 29 ludí s vážnymi reakciami

16.1.2021 Nemecko – prepuknutie nákazy v domove dôchodcov po očkovaní

16.1.2021 Belgicko – 82 ročný muž zomrel po očkovaní na Covid-19

16.1.2021 Nemecko – 2 seniorky zomreli po očkovaní

16.1.2021 Francuzsko – 2 mrtvy po očkovaní

16.1.2021 Norsko – 23 mrtvych po očkovaní

16.1.2021 USA -55 mrtvych po očkovaní

18.1.2021 USA – California zastavila očkovanie po alergických reakciách

19.1.2021 USA – 55 mrtvych po očkovaní

19.1.2021 Francuzsko – 5 mrtvych po očkovaní

20.1.2021 Nemecko – 9 mrtvych po očkovaní

20.1.2021 Francuzsko – 5 mrtvych po očkovaní, 139 s važnymi reakciami

22.1.2021 Švajčiarsko – 5 mrtvych, 16 vážnych reakcii po očkovaní

26.1.2021 Nemecko – 13 mrtvych po očkovaní