3
4
1
2
johnfrax
1518
Texty II.Vatikánskeho koncilu.Deklarácia o náboženskej slobode. Texty II.Vatikánskeho koncilu.Deklarácia o náboženskej slobodeMore
Texty II.Vatikánskeho koncilu.Deklarácia o náboženskej slobode.

Texty II.Vatikánskeho koncilu.Deklarácia o náboženskej slobode
johnfrax
Právo osoby a spoločenstiev
na spoločenskú a občiansku slobodu
v náboženskej oblasti
Náboženská sloboda jednotlivcov
Náboženská sloboda spoločenstiev
Náboženská sloboda rodiny
Starostlivosť o náboženskú slobodu
Naučiť uplatňovať slobodu
Učenie o náboženskej slobode má základ v Zjavení
Sloboda úkonu viery
Konať ako Kristus a apoštoli
Cirkev nasleduje Krista a apoštolov
Sloboda Cirkvi
Poslanie …More
Právo osoby a spoločenstiev
na spoločenskú a občiansku slobodu
v náboženskej oblasti

Náboženská sloboda jednotlivcov
Náboženská sloboda spoločenstiev
Náboženská sloboda rodiny
Starostlivosť o náboženskú slobodu
Naučiť uplatňovať slobodu
Učenie o náboženskej slobode má základ v Zjavení
Sloboda úkonu viery
Konať ako Kristus a apoštoli
Cirkev nasleduje Krista a apoštolov
Sloboda Cirkvi
Poslanie Cirkvi...