Clicks1.4K
Victory
1

Žaloba na Jorge Bergoglia za zločiny proti lidskosti

Reiner Fuellmich

Předseda právníků pro kauzy

Norimberského procesu 2


Žaloba na Jorge Bergoglia za zločiny proti lidskosti

Byzantský katolický patriarchát tímto podává žalobu na Jorge Bergoglia, tzv. Františka, okupujícího papežský úřad v katolické církvi, za zločiny proti lidskosti v souvislosti s kauzou covid-19.

Jorge Bergoglio
1) pustil poplašnou zprávu a nechal uzavřít z důvodu lživé informace chrámy po celém světě, a tím zmanipuloval a psychicky traumatizoval miliony katolických věřících. Jeho lživá poplašná zpráva, skutkově potvrzena zavřením chrámů, psychicky traumatizovala i světovou veřejnost. Touto spoluúčastí na skandálu covid-19 se Jorge Bergoglio začlenil do organizovaného zločinu proti lidskosti.

2) nařídil nosit v chrámech masky a zachovávat distanční odstupy, a tím vyvolal paniku a zmanipuloval davovou psychózou masy, jako by šlo o mimořádně vážné ohrožení na životě. Ve skutečnosti se tak dopustil hrubého podvodu a manipulace.

3) zneužil morální autoritu svého úřadu k masové sugestivní agitaci k přijetí fatálně nebezpečné a škodlivé mRNA vakcíny, která:
a) mění lidský genom, což vede k vyhlazení lidského rodu, a to je zločin proti Bohu Stvořiteli i lidstvu;
b) obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním;
c) obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, a tím nejenže škodí zdraví, ale spadá do procesu postupné čipizace lidstva;
d) je prostředkem ke genocidě lidstva o 6 miliard podle programu Římského klubu.

Bergoglio tím nese zodpovědnost před Bohem nejen za plánovanou genocidu lidstva, ale navíc i za podmanění duší satanskému systému šelmy (viz Apok 13-14).

Žádáme, aby naše žaloba byla z těchto pádných důvodů přijata a Jorge Bergoglio byl dle mezinárodního práva a Norimberského kodexu spravedlivě odsouzen jako zločinec proti lidskosti.

Žalobu podal Byzantský katolický patriarchát 19. 5. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c