„Niedługo objawi się Antychryst. Strzeżcie się. Trzymajcie się wyłącznie Ewangelii i Pisma Świętego. (…) Pamiętajcie, że wojny, nieszczęścia i wszystko, co się wydarzy, otworzy drzwi Antychrystowi.”

Nie, biblijny Mesjasz (to jest antychryst), już wkrótce „objawi” się Żydom. Wojna Rosji z Ukrainą jest tego dowodem.
Posted By globalne-archiwum.pl | Portal tworzony przy współpracy z najlepszymi | on 29 października, 2022
„Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne” – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. To oznaczałoby, że część Ukrainy i tereny na południe, są terenami Biblijnego „Magoga”.

W Kościele nastąpią wielkie niepokoje i wkrótce potem Ojciec Święty, papież, będzie prześladowany. Jego następcą będzie papież, jakiego nikt się nie spodziewa. Wkrótce potem nastąpi wielki pokój, ale nie będzie trwał długo. Przyjdzie potwór, aby go zniszczyć. To wszystko, co wam mówię wydarzy się w następnym wieku lub najpóźniej w wieku dwudziestym pierwszym.”
Massimino Gerard, Grenoble, 3 lipca 1851 roku.
W ostatnich dekadach XX wieku istniał Lubawiczer Rebe, czyli „rabin”, Menachem Schneerson, który miał bardzo wielu i entuzjastycznych zwolenników, Byli oni na tyle entuzjastyczni, że wierzyli, iż w rzeczywistości Schneerson był obiecanym biblijnym Mesjaszem. Jedynym problemem było to, że ów entuzjazm nie opierał się w żadnym stopniu na prorokach w Biblii, co bardziej na żydowskim mistycyzmie.
W 1990 roku pojawiły się liczne plakaty głoszące: „Mesjasz jest tutaj”. Pojawiały się one przez jakiś czas, po czym zanikły. Podczas globalnej blokady Nowego Porządku Świata, zwanej „lockdownem COVID-19”, plakaty te pojawiły się ponownie, tym razem jednak na jeszcze większą skalę i z jeszcze większym rozmachem. Innymi słowy w Izraelu „nabiera prędkości” to oczekiwanie na nadejście Mesjasza. Sądzicie, że to przypadek?
Mesjasz zapowiedziany w Biblii, już się Objawił, ponad dwa tysiące lat temu i Był Nim Jezus Chrystus z Nazaretu. Niestety żydzi nie rozpoznali w Nim Boga- Człowieka, i wysłali Go na śmierć krzyżową. To też żydzi nadal czekają na „swojego” mesjasza. Problem w tym, że ów mesjasz, który im się objawi, ponieważ zaiste objawi im się już niebawem, nie będzie Jezusem Chrystusem, lecz antychrystem. Era tego „człowieka grzechu” i „ohydy spustoszenia”, już stoi u drzwi.
Niedługo objawi się Antychryst. Strzeżcie się. Trzymajcie się wyłącznie Ewangelii i Pisma Świętego. (…) Pamiętajcie, że wojny, nieszczęścia i wszystko, co się wydarzy, otworzy drzwi Antychrystowi.”
Maryja do Giselli Cardia. Trevignano Romano.
A teraz zrobi się jeszcze bardziej „ciekawie”. Kilkadziesiąt lat temu zarówno Rebe Menachem Schneerson, jak i inny żydowski mędrzec Icchak Kaduri „prorokowali”, że Benjamin Netanjahu będzie ostatnim premierem państwa Izrael przed Wiekiem Mesjańskim. Nie ulega wątpliwości, że Żydzi i Izrael faktycznie spotkają fałszywego mesjasza, a będzie on znany jako Antychryst (to jego „imię” będzie znane „wybranym”, którzy go rozpoznają).
Drodzy Czytelnicy, Żydzi w swojej wolnej woli odrzucili prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa (zamordowali go), więc oznacza to, że Bóg ześle im „silne złudzenie”, aby ich obudzić, wstrząsnąć nimi, jako narodem. To jest to, co nadchodzi dla Izraela, więc módlcie się za nich, gdyż obecnie przygotowują się do wejścia w czas ucisku, chociaż nawet nie zdają sobie z tego faktu sprawy lub rozumieją to wszystko w bardzo wypaczony sposób.
Kolejny puzzel, otóż Rabin Yaakov Zisholtz powiedział religijnemu nadawcy: „Radio 2000”, że rabin Chaim Kanievsky (który zmarł na początku 2022 roku), powiedział mu, że on (to jest Kanievsky) był już w bezpośrednim kontakcie z Mesjaszem. Aby zrozumieć, dlaczego religijni Żydzi traktują to bardzo poważnie, ważne jest, aby wiedzieć, że rabin Chaim Kanievsky był uważany za jednego z dwóch lub trzech czołowych rabinów ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Izraelu.
Źródło: Israel's Most Prominent Rabbi Passes Away - Israel Today
Rabin Zisholtz stwierdził również, że Kanievsky jak i inni z mistycznych „ukrytych” rabinów, zlecili mu poinformowanie opinii publicznej o rychłym przybyciu Mesjasza. Jeżeli to dla wielu nie jest kolejnym ewidentnym dowodem, na to, że nadchodzi „wielkie złudzenie” i „zaprzeczenie wszystkiego”, to nie wiem co takim dowodem jeszcze mogłoby się stać. A teraz zapoznajcie się z ostrzeżeniami Rabina Zisholtza, którymi podzielił się w kilku ostatnich wybuchowych wywiadach:
Proces odkupienia rozpocznie się bardzo szybko i w szybkim tempie. Ważne jest, aby ludzie pozostali spokojni i stabilni, aby działać właściwie we właściwym czasie.”
W każdym pokoleniu istniał potencjalny Mesjasz i są sprawiedliwi ludzie, którzy dokładnie wiedzą, kto to mógł być. Jednakże w obecnym pokoleniu to jest prawdą.”

Mówienie teraz, że Mesjasz jest bliżej niż kiedykolwiek, jest sprawą życia i śmierci. Nie słyszałeś o Gogu i Magogu? To właśnie stanie się wkrótce. W tej chwili sytuacja jest bardziej wybuchowa, niż można sobie wyobrazić. Każdy musi wiedzieć, czy jest w środku, czy też zostanie pominięty.”

I tutaj musimy napisać, że Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny „Goga i Magoga” oraz wydarzeń czasów ostatecznych. Część badaczy uważa, że Gogiem – „królem północy”, jest Władimir Putin, który wprawił w ruch tryby czasów końca.
Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne” – tak twierdzi słynny rabin Moshe Shternbuch duchowy przywódca „Eda Haredit”, wiceprzewodniczący sądu rabinackiego i bezpośredni potomek słynnego Gaona z Wilna. Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię, od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e., zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego. To oznaczałoby, że część Ukrainy i tereny na południe, są terenami Biblijnego „Magoga”.

Nie, biblijny Mesjasz (to jest antychryst), już wkrótce „objawi” się Żydom. Wojna Rosji z Ukrainą jest tego dowodem. - globalne-archiwum.pl | Portal tworzony przy współpracy z najlepszymi |
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W orędziach "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" nie brak szczegółowej analizy aktualnych zagrożeń Kościoła i całej ludzkości ze strony masonerii, co ściśle wiąże się z tajemnicą ukazania się Antychrysta. 5 sierpnia 1995 Maryja mówi: «Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej …More
,,W orędziach "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" nie brak szczegółowej analizy aktualnych zagrożeń Kościoła i całej ludzkości ze strony masonerii, co ściśle wiąże się z tajemnicą ukazania się Antychrysta. 5 sierpnia 1995 Maryja mówi: «Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności. Nie niepokójcie się, bowiem stanowi to część Tajemnicy Bezbożności, którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium Apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach Tajemnica Bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy» (548).''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Rosnące zło umożliwi jawne ukazanie się Antychrysta
Maryja w szczególny sposób ostrzega przed trzema przejawami zła, zagrażającymi wierze ludu Bożego. Pierwszym jest jawne odstępstwo licznych teologów i pasterzy Kościoła. Drugim - sekty zagrażające wiernym, a trzecim - zdominowanie Kościoła przez masonerię. Te formy zła sprawią, że Antychryst ukaże się w sposób jawny. Maryja mówi ze smutkiem …More
Rosnące zło umożliwi jawne ukazanie się Antychrysta
Maryja w szczególny sposób ostrzega przed trzema przejawami zła, zagrażającymi wierze ludu Bożego. Pierwszym jest jawne odstępstwo licznych teologów i pasterzy Kościoła. Drugim - sekty zagrażające wiernym, a trzecim - zdominowanie Kościoła przez masonerię. Te formy zła sprawią, że Antychryst ukaże się w sposób jawny. Maryja mówi ze smutkiem (1.01.93): «Iluż jest Pasterzy, chodzących po omacku, w ciemności - niemych z powodu lęku lub kompromisów, nie broniących już owczarni przed drapieżnymi wilkami! Życie wielu Kapłanów i osób konsekrowanych wyschło z powodu nieczystości, zwiedzenia przyjemnościami oraz z powodu poszukiwania komfortu i dobrobytu... Wierni wciągani są w zasadzki świata, który stał się pogański, lub pociągają ich niezliczone, coraz bardziej szerzące się sekty... Zwłaszcza dla Kościoła nadeszła godzina wielkiej próby. Zostanie on wstrząśnięty brakiem wiary, zaciemniony odstępstwem, zraniony zdradami, opuszczony przez swe dzieci, podzielony z powodu schizm. Zostanie wzięty w posiadanie i zdominowany przez masonerię. Stanie się podatną glebą, na której wyrośnie drzewo zła złoczyńcy - Antychrysta. Ustanowi on swe królestwo w jego wnętrzu» (486).