Clicks4

Thi jeg, som er HERREN din Gud,

jeg griber din Haand, siger til dig: Frygt kun ikke, jeg er din Hjælper.