Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks781

ZŁOTA STRZAŁA - AKT UWIELBIENIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA - HALINA ŁABĄDŹ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pan Jezus podyktował s. Marii od św. Piotra, Karmelitance w Tours modlitwę zatytułowaną "Złota Strzała".

Pan Jezus:

Imię Moje wszędzie jest bluźnione, nawet dzieci bluźnią. Grzech ten niszczy dzieło Mego Odkupienia i sprowadza potępienie. Aby zapobiec temu daję ci tę „Złotą strzałę”. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany, jakie Mi zadaje. Tą Złotą Strzałą były następujące westchnienia:


Niech będzie na wieki Chwalone, Błogosławione, Czczone, Wielbione, Najświętsze, Najczcigodniejsze, Najchwalebniejsze, Niepojęte, Niewymowne Imię Boże w Niebie, na Ziemi i otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z Rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen. Imprimatur: T. J. Toolen, arcybiskup Mobile-Birm

Według pism Siostry Marii Mistrz nasz otworzył mi Serce swoje i usłyszałam te słowa: Imię Moje wszędzie jest znieważane, nawet dzieci złorzeczą Mi. Potem dał mi On pokazać, jak boleśnie grzech ten strasznie rani Jego Serce: jak znieważaniem i bluźnierstwem grzesznik otwarcie Go wyzywa i przeklina – a potępiając Odkupienie sam się osądza i wyrzeka nad sobą słowa potępienia, Złorzeczenie takie, jak zatruta strzała, rani ciągle Jego Boskie Serce, toteż rzekł mi Pan, że raczy dać mi Złotą Strzałę, która by Go słodko raniła i goiła rany zadane Mu przez grzeszników…..
Dodał następnie „Pamiętaj o tej Łasce: zażądam od ciebie rachunku sumienia z niej. I w tejże chwili zdawało mi się, że widzę wypływające z Boskiego Serca Pana i Boga mego Potoki Łask na nawrócenie grzeszników, wywołanych przez ranę „zadaną Sercu Jego StrzałĄ tą Złotą..”…


Tekst z modlitewnika: „Niech żyje Jezus” 1946 r.

Proponuję nauczyć się tej modlitwy na pamięć i odmawiać ją w wolnych chwilach jako akt strzelisty, aby nawracać grzeszników i wynagradzać Bogu wszelkie zniewagi i bluźnierstwa.

źródło: Isidorium