Clicks34
vi.news

Francis: Chưng bày thay vì cải cách

"Giống như mọi thứ khác trong triều đại giáo hoàng này, chúng ta phải đối mặt với những tuyên bố tuyệt vời mà không phù hợp với thực tế. Cái gọi là 'cải cách' đã được công bố chỉ là chưng bày thôi", Aldo Maria Valli nói với LaVerita.info (ngày 7 tháng 9) .

Francis có vẻ ngoài “đạo đức hóa Giáo triều” trong khi mục tiêu thực sự của ông ta là “tập trung quyền lực”. Các "Thượng hội đồng" của ông phục vụ để làm suy yếu các giáo triều La Mã, để tạo lợi thế cho các Hội đồng Giám mục theo chủ nghĩa tuân thủ hơn.

Nhưng “ngay khi một giám mục hoặc một hội đồng giám mục đi chệch khỏi ranh giới này, chủ nghĩa độc đoán của Francis sẽ không ngừng được kích hoạt,” Valli phân tích.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsSdkcrrwpvh