henryk33
24.7K
henryk33
Piękna modlitwa Jadwigo Dziękuję i Pozdrawiam ! - bardzo dobrze

znałem Katarzynę Szymon,byłem u Niej wiele razy a także 4 dni przed śmiercią.... 😇 bardzo dużo modliła się za Jana Pawła II ! 🤗
jadwiska
Przenajświętsze Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa
według negatywnego zdjęcia fotograf.św. Całunu w Turynie.
Modlitwa Do Najśw.Oblicza
ułoż.przez św.Teresę od Dz.Jezus.

O Jezu,który w srogiej męce Swojej stałeś się"wzgardą ludzi i mężem boleści",cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu w którym jaśniała piękność i słodycz Bóstwa,a które teraz stało się dla mnie jako oblicze"trędowatego".Ale pod …More
Przenajświętsze Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa
według negatywnego zdjęcia fotograf.św. Całunu w Turynie.
Modlitwa Do Najśw.Oblicza
ułoż.przez św.Teresę od Dz.Jezus.

O Jezu,który w srogiej męce Swojej stałeś się"wzgardą ludzi i mężem boleści",cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu w którym jaśniała piękność i słodycz Bóstwa,a które teraz stało się dla mnie jako oblicze"trędowatego".Ale pod tymi rysami zeszpeconymi poznaję Twą miłość nieskończoną i pragnę Cię kochać,pragnę byś był kochany od wszystkich ludzi.Łzy spływające tak obficie z Twych oczu ukazują mi się jako perły drogie,które zbieram miłośnie aby za nieskończoną ich wartość kupować dusze biednych grzeszników.
O Jezu,którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce,wolę nie znać w tym życiu słodyczy Twego spojrzenia,ale błagam Cię,wyryj w mej duszy Boskie Twe podobieństwo i rozpal miłością Twoją,abym nią strawiona,wkrótce doszła do oglądania chwalebnego Oblicza Twego w niebie.Amen.