23:07
FSSPX - "Trędowaci "dzisiejszych czasów.. - Ks. Najmowicz "Myśmy tylko wykonywali rozkazy" - granice posłuszeństwaMore
FSSPX - "Trędowaci "dzisiejszych czasów.. - Ks. Najmowicz

"Myśmy tylko wykonywali rozkazy" - granice posłuszeństwa