Clicks3
NewsLetters

BВП: Критика трансгуманізму

Трансгуманізм (ТГ) ‒ це ідеологія, яка стверджує, що людина (у її біологічному розумінні) вже, мовляв, досягла вершини свого розвитку, і все ж є недосконалою. Тому начебто слід покращити її «розумові та фізичні здібності, усунути страждання, хвороби, старіння і навіть смерть» ‒ за допомогою нано-, біо-, інформаційних та когнітивних технологій (технологія NBIK).

Коментар: Ідеологія ТГ виявляє, що вона є не лише еволюціоністською, але й утопічною. В області техніки відбувся прогрес, але сама людина залишається такою ж грішною і смертною. Вона може стати подібною до ангела чи диявола, залежно від того, яке має мислення і як відповідно до нього діє ‒ або чинить добро, або зло. Людина має вільну волю. Якщо вона стане залежною від алкоголю, сексуальних збочень, наркотиків, деструктивних сект, то вже не є вільною, але стала рабом. Якщо прийме чіп, то він повністю позбавить її вільної волі, вона перестане бути людиною і стане біороботом, транслюдиною, а потім т.зв. надлюдиною ‒ втіленим бісом, демоном.

ТГ: Трансгуманісти називають цю т.зв. вдосконалену версію людини постлюдиною або надлюдиною.

Коментар: Ми вже зустрічалися з цим у Ніцше, в його фашистській ідеології про надлюдину. Сьогодні ми вже знаємо, які плоди вона принесла. Тому ідеологію ТГ можемо назвати неофашистською ідеологією.

ТГ: Ця постлюдина начебто буде розумнішою, ніж будь-який людський геній,і матиме набагато кращу пам’ять.

Коментар: ТГ ігнорує справжню сутність людини. Людина має не тільки розум і пам’ять, але й совість. Розум сам по собі, а до того ж під владою злої людини без совісті, дуже небезпечний. Існують дуже розумні злочинці, яким розум послужив якраз для того, щоб вони стали масовими вбивцями. А зрештою, що стосується нематеріальних істот з вищим ступенем інтелекту, то ми називаємо їх демонами.

ТГ: Тіло постлюдини, мовляв, не буде схильне до захворювань і не буде погіршуватися внаслідок старіння. Згідно з цим поглядом, постлюди навіть зможуть відмовитися від власного тіла і жити (лише їхній мозок) у гігантських надшвидкісних комп’ютерних мережах.

Коментар: Що стосується питання страждань, хвороб та смерті, а також питання вічного життя, християнство має ясне вчення, яке дає адекватну та вичерпну відповідь. Розум знаходить тут істину, а людське серце ‒ насичення глибокого прагнення справжнього і вічного щастя. Християнин знає сенс людського життя та його мету. Тому він бореться за подолання зла в собі і служить Богові, виконуючи Його заповіді. Таким чином виконує і другу заповідь любові до свого ближнього. Основне моральне правило ‒ «усе, що хочеш, щоб інші тобі робили, роби і ти їм» (пор. Мт. 7,12).

ТГ: Трансгуманісти вірять, що такий постгуман (постлюдина) матиме настільки змінений організм, що навіть не називатиметься людиною, а людським пристроєм.

Коментар: Який зіпсутий і низький ідеал! Перетворити людину в якийсь пристрій! Важко точно ідентифікувати, чи така постлюдина буде біороботом, чи втіленим демоном, чи одним і другим.

ТГ: Окрім штучного інтелекту (через запровадження чіпа зі зовнішнім регулюванням), планується провести зміни в людському тілі також шляхом введення інородних нанотехнологій або біотехнологій (генетично модифіковані продукти або трансгени), психофармакологічних продуктів ‒ ліків на основі комп’ютерних технологій.

Коментар: Ці заплановані незворотні зміни, яких мають досягти шляхом втручання в організм людини, ‒ це масові злочини проти людяності! Сьогодні цьому служить передусім мРНК-вакцинація.

ТГ: Досягнення безсмертя включає два методи. Перший передбачає використання біотехнологій ‒ стовбурових клітин, клонування, кріоніки (заморожування тіл для подальшого воскресіння). Другий метод досягнення безсмертя використовує інформацію та нанотехнології з метою т.зв. «читання свідомості», при якому мозок людини повністю копіюється на комп’ютер з метою створення замінних копій особи.

Коментар: Методи ТГ для т.зв. досягнення безсмертя справді смішні. Воскресити людину і дати їй вічне життя в досконалому щасті може тільки Бог, Творець людини. Він Творець світу, всього видимого і невидимого («Символ віри»). Кріоніка та всі інші технології досягнення безсмертя ‒ це великий обман.

ТГ: Сам процес трансформації людини в постлюдину буде проведений за схемою людина-транслюдина-постлюдина. Транслюдина дефінується як перехідна людина, істота, яка розвинулася в постлюдину ‒ потомка людини, модифікованої до такої міри, що вже не є людиною.

Коментар: Це хворе мислення, спроби та намагання т.зв. модифікувати людину, щоб вона вже не була людиною, є злочинами проти людяності, які мають на меті всесвітній геноцид.

ТГ: програма постлюдини:

1) жити вічно,

2) жити за рахунок інших,

3) не мати дітей.


Коментар: Жити за рахунок інших ‒ це аморальний егоїзм. Не мати дітей означає болючий кінець сімейного щастя та людського життя на нашій планеті. Постлюдина без совісті, яка стала медіумом зла, хоча й буде жити вічно, але в пеклі!

ТГ: Трансгуманізм та вакцинація: Мета вакцинації ‒ масова зміна генетики всієї планети та чіпування (оцифровування людей).

Коментар: Цей масовий тиск ми тепер відчуваємо через нав’язування мРНК-вакцинації. Виступити проти неї ‒ це сьогодні героїзм, що межує з мучеництвом та смертю.

ТГ: Сьогодні ТГ цілеспрямовано ідеалізується через кінематографію.

Коментар: Рекламуються фільми, які позитивно та популярно представляють як ТГ, так і пов’язані з ним деструктивні явища, такі як гендерна та редукційна ідеологія.

Систематично і підло створюється тиск з метою скасування інституту сім’ї, скасування інституту освіти і медицини та скасування держави. По суті, це має на меті запровадження глобального контролю над усіма людьми.

ТГ: Штучний інтелект: Загальною метою ТГ є створення штучного інтелекту, який повинен перевершити людський мозок.

Коментар: Однак цей штучний інтелект у руках людей без совісті, у руках медіумів диявола, поведе людей і людство до автогеноциду дочасного та вічного.

ТГ: Трансгуманізм та дигітальне (цифрове) суспільство: Намагання перетворити людину в дигітальну, і навпаки ‒ перетворити робота в людину.

Коментар: Це справді демонічні інспірації! Ця утопія повністю відводить від реальності та сенсу людського життя. Метою людського життя є вічне життя. Засобом його досягнення є віра у Творця і Спасителя та життя згідно з чистою совістю, тобто виконання Божих заповідей, найбільша з яких ‒ любов до Бога і до ближнього.

Підсумкові думки:

Має створитися цифрова освіта, цифрова медицина, цифрова економіка. Що це означає? Що все існуюче буде скасоване, і це буде стартом для початку ери трансгуманізму. Термін «цифровий» запроваджується для того, щоб усе начебто існувало віртуально, але насправді все має бути скасовано.

Основною перешкодою на шляху запровадження ідеології ТГ вважають істинне християнство, мораль і традиційні соціальні інституції, такі як інституція сім’ї, школи, університети, медицина і, зрештою, сама держава.


Наступною перешкодою на шляху впровадження трансгуманізму є самі люди, тому їх потрібно редукувати. Для того створюються теорії про перенаселення планети і виправдовуються усі заходи для зменшення (вбивства) населення.

Трансгуманізм черпає свою демонічну духовність з ідеології нового віку (Нью Ейдж)

Як ідеологи трансгуманізму, так і вчителі нової ери виступають за ідею самообожнення.

Джуліан Гакслі підкреслює т.зв. духовний розвиток, а насправді йдеться про негативну медитацію, через яку нав’язують контакт з демонами. Він стверджує: «Якщо пересічну людину можна навчити техніки танцю і техніки гри в теніс, то чому б таким же способом не навчити її використовувати спілкування з (псевдо)духовністю та (псевдо)містикою?» Гакслі був постійним членом масонського ордену.

Теренс Маккенна (1946-2000) рекомендував своїм послідовникам регулярно вживати різні психоделічні наркотики, щоб без упереджень пережити період індукованих зрушень у свідомості людини під час еволюційного та психологічного стрибка. Однак він помер у віці 54 років, хоча й прагнув земного безсмертя.

Спроби створити надлюдей у фашистській Німеччині:

Були проведені тисячі експериментів, жертвами яких стали не лише чоловіки-в’язні, але й жінки, і навіть діти. В одному з експериментів Менгеле намагався змінити колір очей 36 дітей. Через ін’єкції він вводив їм барвники, що призводило до сліпоти і нестерпного болю. Після експерименту Менгеле відправив дітей до газової камери. Нюрнберзький процес засудив усі ці експерименти.


Коментар: Але сьогодні масові злочини проти людяності програмуються офіційно! Ключову роль відіграє нав’язувана мРНК-вакцинація. Газові камери замінять офіційні крематорії та братські могили.

Трансгуманізм (TГ) ‒ це ідеологія сатанізму, що веде до автогеноциду людства. ТГ повинен бути радикально засуджений світовою громадськістю, перш ніж він принесе катастрофічні плоди!

Опрацювали:

+ Методій
+ Тимотей

11.06.2021

Підписатися на розсилку нових публікацій від ВВП

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8