Św. Seweryn z Noricum 8 stycznia

Urodzony około 410 roku obywatel rzymski Severinus odczuł w młodości pragnienie doskonałości, obrzydził więc sobie światowy i miejski styl życia, a także służbę wojskową, w której jakiś czas miał pozostawać. Udał się na wschód i zamieszkał w pustelni gdzieś na terenie Azji Mniejszej. Wyćwiczywszy się w wytrwałej modlitwie i kontemplacji Bożych tajemnic, doszedł do wniosku, iż lepiej przysłuży się sprawie Bożej jako wędrowny apostoł, niż pozostając w osamotnieniu.

Wyruszył z powrotem na zachód około roku 454, docierając na ziemie dzisiejszej Austrii, gdzie chrześcijaństwo nie zakorzeniło się jeszcze całkiem wśród ludności. Osiadł w prowincji Noricum Ripense, skąd odbywał podróże misyjne po okolicznych terenach. Zakładał klasztory kontemplacyjne, z których najbardziej znany był ten w miejscowości Favianis (obecnie Mautern nad Dunajem). Nawracaniu i podtrzymywaniu ducha Wiary w wiernych towarzyszyła działalność dobroczynna, a przykład świętości Seweryna był tak silny, iż szanowali go nawet poganie.

Przyszło mu żyć w okresie ... Św. Seweryn z Noricum
szuirad1
Św Wawrzyniec Iustiniani, biskup 8 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 8 stycznia - Św. Wawrzyniec Iustiniani
szuirad1
Św Piotr Tomasz, biskup 8 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 8 stycznia - Św. Piotr Tomasz