Clicks17

Nu plînge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda,

novaetvetera
Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.