Libor Halik
1.4K

2 ukrajinské rakety zabily 2 polské traktoristy! Nepovedlo se to svést na Rusko, nezačala 3. světová …

Viz Polsko zasvěceno Kristu králi platně 19.11.2016, říká kněz kanonik E. ……