Jan defendel defendel
Prestante ma blokovat 😭😢
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_01.htm

1. čtení:
Začátek knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se musí vbrzku stát; on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus. Blaze předčitateli i posluchačům…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_01.htm

1. čtení:
Začátek knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se musí vbrzku stát; on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus. Blaze předčitateli i posluchačům (tohoto) proroctví, kteří zachovávají, co je v něm psáno, protože ta doba je už blízko. Jan sedmi církevním obcím v Asii: milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem. (Slyšel jsem Pána, jak mi říká:) „Andělovi církevní obce v Efesu napiš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici a který kráčí uprostřed sedmi zlatých svícnů: Znám tvoje skutky, tvou lopotu i tvou trpělivost. (Vím,) že nemůžeš snést ty špatné (lidi); podrobil jsi zkoušce ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou to lháři. Máš trpělivost a vydržel jsi (mnoho) pro mé jméno a neochabl jsi. Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké výše jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve.“
Zj 1,1-4;2,1-5a

Žalm:
Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Žl 1

Evangelium:
Lk 18,35-43
U.S.C.A.E.
dve veci zvierací život dáva na úroveň ľudského novopohan a odkrstiť ani odbirmovať ani v úvodzovkách odkňazovať včítane odbiskupovať sa nedá to je TRVALÝ ZNAK v Duši modliť sa môžu ale sú to zjavní kacíri a milujú sa ako pohania majú spoločné záujmy ale to nie je Božia Láska v nich veru nie, to len že čoraz hlbšie a hlbšie upadáte to už nie sú ani kalné studne odkiaľ čerpáte ako nie žeby ma to …More
dve veci zvierací život dáva na úroveň ľudského novopohan a odkrstiť ani odbirmovať ani v úvodzovkách odkňazovať včítane odbiskupovať sa nedá to je TRVALÝ ZNAK v Duši modliť sa môžu ale sú to zjavní kacíri a milujú sa ako pohania majú spoločné záujmy ale to nie je Božia Láska v nich veru nie, to len že čoraz hlbšie a hlbšie upadáte to už nie sú ani kalné studne odkiaľ čerpáte ako nie žeby ma to bavilo ale velí mi to Láska a chcem vám preukázať duchovné milosrdenstvo praktické rady možno dobré ale POHANSTVO z toho trčí (z tej vety určite o tú mi ide) a v inom prípade blud ako stodola ani Julián Odpadlík sa Krstu nezbavil hoci chcel a opakujem preto sa nezbavil lebo sa to NEDÁ ale nepliesť si s tým keď sa niekto právoplatne a riadne podložene zbaví úradu to sa dá ale svätenie ani sviatosť Krstu sa nedá odobrať

a to žiadna bomba nie je však už Evanjelium svätého Apoštola Jána je antignostické kto si predstavuje Cirkev ako komunistickú utópiu alebo deti kvetov kruto narazí veď ju vždy tvorili a tvoria ľudia dobré a zlé ryby pšenica a kúkoľ
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Markéty zvané Uherská či Skotská
Margarita de Hungaria
16. listopadu, nezávazná památka
Postavení: královna
Úmrtí: 1093
Patron: Skotska; početných rodin, studujících; vzývána na ochranu dětských životů
Atributy: královská koruna, kříž, nemocní a chudí
Pocházela z anglosaské knížecí rodiny, narodila se v Uhrách a provdala za skotského krále Malcolma. Měla 8 dětí, z nichž …More
Dnes slavíme svátek svaté Markéty zvané Uherská či Skotská
Margarita de Hungaria
16. listopadu, nezávazná památka
Postavení: královna
Úmrtí: 1093
Patron: Skotska; početných rodin, studujících; vzývána na ochranu dětských životů
Atributy: královská koruna, kříž, nemocní a chudí
Pocházela z anglosaské knížecí rodiny, narodila se v Uhrách a provdala za skotského krále Malcolma. Měla 8 dětí, z nichž dvě byly později prohlášeny za svaté. Na královském dvoře uplatňovala křesťanské zásady a zasloužila se o dobro pro celou zemi. Podle mnicha Teodoricha žila evangelní milosrdnou lásku tak, že "denně posluhovala chudým, navštěvovala špitály, dávala budovat kostely i kláštery, osvobozovala otroky a poskytovala pohostinství cizincům i uprchlíkům." Zemřela ve věku 47 let na edinburgském zámku, milovaná skotským lidem, který v ní oprávněně viděl světici.
zdroj: catholica.cz/…R7_fmp3guRPI33E9ykA1OzHTcLPHVc