Clicks861
Coburg
6

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. januára 2020: Buďte Božie deti

Buďte Božie deti

„Drahé deti, viem, že som prítomná vo vašom živote aj vo vašich srdciach. Cítim vašu lásku, počujem vaše modlitby a odovzdávam ich svojmu Synovi. Ale, deti moje, ja si želám byť materskou láskou v živote všetkých mojich detí. Všetky svoje deti chcem zhromaždiť okolo seba, pod svoj materinský plášť. Preto vás volám a nazývam vás apoštolmi mojej lásky, aby ste mi pomohli.
Deti moje, môj Syn vyslovil slová „Otče náš“, Otče náš, ktorý si všade aj v našich srdciach, pretože vás chce naučiť modliť sa slovami aj citmi. Želá si, aby ste boli stále lepšími, aby ste žili milosrdnú lásku, ktorou je modlitba a bezhraničná obeť pre druhých.
Deti moje, dajte môjmu Synovi lásku k blížnym, dajte slová útechy, súcitu a skutky spravodlivosti svojim blížnym. Všetko to, čo darujete druhým, apoštolovia mojej lásky, môj Syn prijíma ako dar. A ja som s vami, pretože môj Syn si praje, aby vám moja láska, ako lúč svetla, oživila dušu; aby vám pomohla v hľadaní mieru a večného šťastia. Preto, deti moje, milujte sa navzájom. Buďte všetci zjednotení v mojom Synovi, buďte deti Božie, ktoré spoločne celým, otvoreným a čistým srdcom vyslovujú „Otče náš“. A nebojte sa! Ďakujem vám!“


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. januára 2020
nadsenec and 5 more users like this.
nadsenec likes this.
Janka S. likes this.
dyk likes this.
artep likes this.
František1969 likes this.
Peter(skala) likes this.