Bos016
11458
Bos016
Unia Europejska przegra w sporze o praworządność z Polską – napisał brytyjski dziennikarz Matthew Lynn na łamach „The Telegraph”, dodając że konflikt na linii Bruksela-Warszawa, to „najlepszy dowód na to, że Wielka Brytania słusznie postąpiła, opuszczając Wspólnotę”….

tvp.info/56359156/the-telegraph-unia-przegra-wojne-z-polska
Waldek112 shares this
90
Pętla się zaciska....Mocne