TO JEST PAPIEŻ WIEKÓW! Każde słowo jego jest na wagę złota. Blask jego w słowach nauki Dekalogu Bożego, jest większy niż blask zorzy polarnej.

Nad całą Polską unosi się jasność nieopisanej piękności, a tą jasnością jest Papież Jan Paweł II. On jest iluminujący, rozjaśniający Ziemię. Każde słowo jego jest na wagę złota. Wartość człowieka określają jego wypowiedzi. Człowiek przez Ducha Prawdy Świętej, którą Jan Paweł II głosi, powinien zawsze realizować siebie, zgodnie z Dekalogiem. Według Jana Pawła II-go, według Kościoła Świętego Bożego, wszystko co jest na Ziemi oparte jest o DEKALOG, dany ludziom na mądrość życia. Jan Paweł II oświetla Go według zasad Mądrości Bożej, jest on iluminatorem i starej i nowej Ery, TO JEST PAPIEŻ WIEKÓW!

Najświętsza Dziewica Niepokalana, Maria Panna ujrzała w nim Światło Boże, rozsiewające przeolbrzymią jasność i mądrość, a złożoną przez Ducha Przenajświętszego w jego sercu - i ustaliła dla niego, celem pełnienia dzieł wyższych - tron Papieski. Papież, który jest jeden, jedyny iluminujący w słowie jako misjonarz, przekazuje naukę Pana Najświętszego w duchu prawdy , w duchu wiary, w duchu piękna i wielkiej mądrości Świętej.

Blask jego w słowach nauki Dekalogu Bożego, jest większy niż blask zorzy polarnej. Mojżesz otrzymał Dekalog od Najświętszego Boga. Jan Paweł II, w dwutysięcznym roku, oświeca każdy umysł poprzez tłumaczenie pięknej ponad wszystko, pełnej rozsądku i zdrowia, prawdy o życiu dla każdego człowieka, mieszczącej się w Dekalogu. Słowa Jana Pawła II, są dostępne dla każdego serca. Blask Jana Pawła II jest iluminujący na wszystkie narody, jakie mieszkają na Ziemi, bowiem mieści on miłość i dobroć, zrozumienie człowieka przez człowieka. Człowiek na co dzień musi siebie realizować, według założeń Dekalogu. Bóg stworzył człowieka nie po to by grabił, niszczył, zabijał, nie po to by, aby ze chciwości swojej, marnował dobra których nagromadził za wiele. Papież oświetlony prawdą Słów Bożych, przypomina człowiekowi, ŻE PRAWDA WYZWALA I UMACNIA czujność w dobrym. Jest to Papież na miarę Światłości Bożej.

Pobyt Papieża na waszej Ziemi, Jana Pawła II, jak lawina wyzwala i wyzwoli z niewoli grzechu i pęt szatana, wszystkie narody, żyjące w ciemności złego ducha, cały Wschód. Europę i wszystkie narody dalekiej Azji
.
Cieszmy się i radujmy, że Niepokalana Panienka i Dzieciątko Jezus, Błogosławi i otacza Go Swoim Płaszczem opieki, bo to Papież na miarę Bożej Miłości dla ludu swojego.
Duch Przenajświętszy Odnowiciel postawił Go nad narodami po to, aby Świat zagubiony w grzechu i podjuszczeniach złego ducha, został uwolniony i żył zgodnie z DEKALOGIEM BOGA NAJŚWIĘTSZEGO W TRÓJCY. AMEN.

Orędzia Zbawienia'' tom II rozdz. 216 str. 376
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
6495
Papież oświetlony prawdą Słów Bożych, przypomina człowiekowi, ŻE PRAWDA WYZWALA I UMACNIA czujność w dobrym. Jest to Papież na miarę Światłości Bożej.
Piotr Piotr
herezja wiecznie żywa
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Piotr Piotr
Słowa Matki Bożej nazywasz herezją?
Piotr Piotr
nie , słowa JPII
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Piotr Piotr
Tu nie ma słów JP II.
Piotr Piotr
TO JEST PAPIEŻ WIEKÓW! Każde słowo jego jest na wagę złota. Blask jego w słowach nauki Dekalogu Bożego, jest większy niż blask zorzy polarnej." - jak na egzekutywie partyjnej
Orędzia Zbawienia'' tom II rozdz. 216 str. 376 / to twoje notatki?More
TO JEST PAPIEŻ WIEKÓW! Każde słowo jego jest na wagę złota. Blask jego w słowach nauki Dekalogu Bożego, jest większy niż blask zorzy polarnej." - jak na egzekutywie partyjnej

Orędzia Zbawienia'' tom II rozdz. 216 str. 376 / to twoje notatki?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Podważasz Słowa Matki Bożej? To co Matka Boża powiedziała o Wielkim i Świętym Papieżu jest Świętą Prawdą!
,,TO JEST PAPIEŻ WIEKÓW! Każde słowo jego jest na wagę złota. Blask jego w słowach nauki Dekalogu Bożego, jest większy niż blask zorzy polarnej."
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Najświętsza Dziewica Niepokalana, Maria Panna ujrzała w nim Światło Boże, rozsiewające przeolbrzymią jasność i mądrość, a złożoną przez Ducha Przenajświętszego w jego sercu - i ustaliła dla niego, celem pełnienia dzieł wyższych - tron Papieski. Papież, który jest jeden, jedyny iluminujący w słowie jako misjonarz, przekazuje naukę Pana Najświętszego w duchu prawdy , w duchu wiary, w duchu …More
,,Najświętsza Dziewica Niepokalana, Maria Panna ujrzała w nim Światło Boże, rozsiewające przeolbrzymią jasność i mądrość, a złożoną przez Ducha Przenajświętszego w jego sercu - i ustaliła dla niego, celem pełnienia dzieł wyższych - tron Papieski. Papież, który jest jeden, jedyny iluminujący w słowie jako misjonarz, przekazuje naukę Pana Najświętszego w duchu prawdy , w duchu wiary, w duchu piękna i wielkiej mądrości Świętej.''