CÓRKA MARYI
21.4K

Matka Zbawienia: Wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość. Zostały uwolnione z piekła, ich liczba jest wielka

Mother of Salvation: All this has been ignited by the evil spirits, that surround humanity. Released from Hell, their numbers are great

KSIĘGA PRAWDY


sobota, 12 maja 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, gdy ryk szatana i jego demonów staje się coraz głośniejszy, a spiętrzenie ich krzyków słychać w Niebiosach, muszę ostrzec dzieci Boże, aby otworzyły oczy.

Rozejrzycie się wokół siebie, i co widzicie?

Zamęt, spory, rozpacz i walki – wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość. Zostały uwolnione z piekła, ich liczba jest wielka. Ani na chwilę nie złagodzą udręk zadawanych z nienawiści, którą żywią do wszystkich dzieci Bożych. Te upadłe anioły były zazdrosne, kiedy Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył rodzaj ludzki i wszechświat. Pycha i obrzydzenie doprowadziły ich do upadku i zostali wypędzeni do piekła. Prowadzeni przez szatana okazali swoją nienawiść, gdy dałam światu Syna Człowieczego, Zbawiciela ludzkości. Ich nienawiść do Mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.

Ja jako Królowa wszystkich aniołów – to ich rozwścieczyło. Wiedzieli, że nie będzie powrotu do Boskiej Hierarchii.

By zranić Boga, Mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest najbliższe Jego Sercu – Jego drogie i umiłowane dzieci. Uwodząc Jego dzieci, kusząc do grzechu, kradną dusze. Mój Ojciec nie będzie tolerował tej niegodziwości i czas jest bliski, by te upadłe anioły zostały ostatecznie wrzucone do pieca. One to wiedzą. Pod kierownictwem szatana rozszerzają teraz swoje plany i w każdej sekundzie dnia powodują na świecie spustoszenie. Dzieci Boże muszą wiedzieć, że ich planem jest pochwycić wszystko, co jest cenne dla Boga, Ojca Wszechmogącego. To dlatego najpierw namierzają Jego święte kościoły na ziemi. Kiedy przenikną do Bożych kościołów, przenikną też dzieci Boże. Obudźcie się, dzieci, na to, co się dzieje na waszych oczach.

Musicie przez cały czas być czujni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali pobłogosławieni Łaskami dla rozpoznania zła, kiedy jest wam przedstawiane jako część planów Bożych, ale nią nie jest. Potrzebna będzie silna wiara i przyjęcie prawdy zawartej w tych Orędziach z Nieba, aby pozostać na właściwej drodze do Życia Wiecznego. Należy przyjąć Życie Wieczne, dzieci, i nigdy nie może ono zostać odrzucone na rzecz fałszywych obietnic. Te fałszywe obietnice zostały w tych czasach przedstawione światu przez tych, którzy kierują waszymi narodami, a którzy mogą być pod wpływem króla kłamstw.

Idźcie i otwórzcie oczy, dzieci, i słuchajcie, pytajcie i rozmyślajcie nad wszystkim, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Wasza umiłowana Królowa Pokoju
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

_________________________________________________________________