Edward7
12.5K

Lekarze znajdują "prostokąty i odwrócone piramidy" w szczepionkach o zdegradowanym mRNA - analiza sporu naukowców

Szczepionki po przechowywaniu w temperaturze pokojowej ... "DNA lub RNA ulegnie rozkładowi, ale nie spodziewałbym się całkowitej eliminacji azotu i fosforu z tych starych próbek" ... Szczepionka zabija komórki mózgu i serca ...

Enrico Trigoso

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolek szczepionek. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Dr Daniel Nagase używał skaningowego mikroskopu elektronowego do analizy szczepionek mRNA firmy Pfizer i Moderna , które były wystawione na działanie temperatury pokojowej przez tygodnie lub miesiące, i znalazł dziwne przedmioty , które według kilku lekarzy, którzy z nami rozmawiali, nie powinny znajdować się w fiolki - nawet po degradacji... Nagase robił zdjęcia kryształów, kulek, włókien i co najbardziej uderzające: „prostokąty i odwrócone piramidy”.

Jeden z obrazów przedstawia;

„heksagonalna struktura krystaliczna, na szczycie której znajduje się czteroboczna prostokątna struktura z regularnie rozmieszczonymi kropkami w postaci siatki”.

„Konstrukcje czterostronne na szczycie struktur sześciobocznych nie występują naturalnie”, powiedział nam Nagase, „tak samo jak oznaczenia siatki”.


Biolog molekularny/wirusolog, który przeanalizował odkrycia Nagase, powiedział nam pod warunkiem zachowania anonimowości, że wyniki skaningowej mikroskopii elektronowej „ujawniły nieoczekiwaną treść”.

„Najbardziej godny uwagi jest wyraźny prostokątny kształt składający się głównie z węgla i tlenu”
– powiedział nam naukowiec.

SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) obraz z fiolki Pfizera, marcowa partia. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

„Ten kształt jest niezgodny ze znanymi cechami morfologicznymi składników szczepionki i materii biologicznej.

Dalsze badania składu szczepionki są istotne i pilnie potrzebna jest niezależna weryfikacja w kontrolowanych warunkach”.

Bez azotu, bez fosforu w pierwszej partii

Nagase głównym problemem jest to, że składają się one „tylko z węgla i tlenu” (grafen). Twierdzi, że substancje biologiczne, takie jak RNA, wykazywałyby oznaki azotu i fosforu, ale jego pierwsza partia (od marca) mikroskopowych skanów fiolek Pfizera i Moderna nie wykazała żadnego z tych pierwiastków na jego maszynie.


Partia sierpniowa wykryła fosfor, „wskazując, że w próbce znajduje się DNA lub RNA”. Skaningowy mikroskop elektronowy, którego używa, jest w stanie - i wykrył - azot w innych różnych skanach, które nam pokazał. Nie chciał ujawnić marki aparatu, ponieważ: "mogą zidentyfikować maszynę"." Nagase jest lekarzem ER z Kanady, który praktykuje od 2008 roku. Studiował fizjologię i biologię komórki na McGill University, a także uczęszczał do Dalhousie University Medical School.

Typ mikroskopu , którego używa Nagase, jest w stanie wystrzelić wiązkę elektronów przez pola elektromagnetyczne i soczewki i koncentruje wiązkę w kierunku analizowanego obiektu, a następnie wiązka odbija się na zewnątrz z elektronami i promieniami rentgenowskimi i pokazuje, jakie pierwiastki chemiczne, i z czego obiekt składał się. Zrobił dwie serie analiz na szczepionkach mRNA.

Ostatnia była zrobiona jakieś cztery miesiące temu, a nowa w sierpniu. Wysłał nam nowy obraz (odwróconą piramidę z obrazu przedstawionego w tym artykule) z jego ostatniej analizy, a obecnie jest w trakcie przeglądania wielu gigabajtów danych z nowej partii skanów. Nagase powiedział, że otrzymał obie partie z „różnych miast” w zachodniej Kanadzie. Nowe obrazy są „bardzo podobne” do pierwszej analizy, twierdzi.

Nagase powiedział nam, że znalazł, „Struktury węglowe (grafen)/ tlenowe w kształcie kryształów, kulek, włókien, prostokątów i odwróconych piramid” w jego pierwszej analizie. W drugiej analizie Nagase „nie widział żadnych kulek ani włókien”.

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Pfizera, partia sierpniowa. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Fiolki Pfizera, które otrzymał do analizy w marcu, były przechowywane w temperaturze pokojowej przez około 2 miesiące, a fiolki Moderna przez około 1 miesiąc, mówi. Fiolki do analizy sierpniowej trzymano w temperaturze pokojowej przez około dwa tygodnie.

Elementy, temperatura i czas
Dr Lisa Morici powiedziała Health.com w grudniu 2020 r., że „mRNA szybko ulega degradacji. W środowisku i wokół nas znajdują się również enzymy, które rozkładają mRNA”, wyjaśniając, dlaczego szczepionki muszą być tak głęboko zamrażane. Dr Michael Palmer , mikrobiolog, powiedział nam, że ponieważ próbki szczepionek były „pozostawione do gnicia przez około 2 miesiące w stanie ciekłym… nie wiemy, czy którykolwiek z dziwnych kształtów obserwowanych w tych próbkach rzeczywiście był obecny w materiale rodzimym”. „Wiele może się w tym czasie wydarzyć i nie wiemy, czy którykolwiek z dziwnych kształtów zaobserwowanych w tych próbkach rzeczywiście był obecny w rodzimym materiale” – powiedział Palmer.

Przyznał jednak, że całkowity brak fosforu i azotu w widmach rentgenowskich jest „potencjalnie ważny”. „Zarówno mRNA, jak i nanocząstki lipidowe powinny zawierać oba te pierwiastki; i bez względu na to, jaka chemiczna degradacja mogła nastąpić w związkach chemicznych zawartych w ciągu tych dwóch miesięcy, pierwiastki chemiczne, z których składały się te związki, zostałyby zachowane” – kontynuował Palmer.

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Pfizera, marcowa partia (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

„Musimy jednak wiedzieć, jakie dokładnie kroki zostały podjęte w celu przygotowania tych próbek do mikroskopii elektronowej. Czy to możliwe, że lipidy i mRNA lub produkty ich degradacji zostały zmyte i pozostały tylko dziwne kształty? Ponadto wszystkie widma zostały pozyskane z dziwnych kształtów, a żadne z tła między nimi. Tak więc, opierając się na ograniczonych informacjach zawartych w filmie, nie uważam, że brak mRNA i nanocząstek lipidowych został udowodniony w sposób rozstrzygający” – podsumował Palmer.

Inny mikrobiolog, dr Sucharit Bhakdi (emerytowany), „częściowo, ale nie całkowicie” zgodził się z punktem widzenia Palmera. "Faktem jest 'monopol' węgla i tlenu we wszystkich analizach," zauważył Bhakdi. „To wiąże się z wiadomościami o „pustych” partiach – powiedział. Pojęcie „złej partii” lub „pustej partii” odnosi się do zarzutów, że różne partie fiolek szczepionek zawierają różne substancje .

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Moderna, partia marcowa (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Palmer i Bhakdi niedawno opublikowali badanie dotyczące wykrywania ekspresji białek kolców nawet po 9 miesiącach, a także zapalenia różnych narządów z powodu odpowiedzi autoimmunologicznej. „Chociaż dr Nagase nie miał świeżych próbek, to, co znalazł, jest zgodne z tym, co wszyscy znaleźli, gdy mieli świeże próbki". Więc podczas gdy nie możemy powiedzieć, jakie są te rzeczy, wiemy, że pokazują one co najmniej gówniany proces produkcji", powiedział Sasha Latypova, były kierownik apteki, który był na wątku wymiany e-maili Palmera i Bhakdi.

Jeśli chodzi o kwestię temperatury, Nagase przedstawił swój pomysł: „Celem badania niechłodzonych fiolek jest sprawdzenie, co robi szczepionka w warunkach bardziej zgodnych z ludzkim ciałem”. On sądzi, że, „temperatura chłodzenia nie ma sensu”. „Ujemne 40 [stopnie Celsjusza] nie jest temperaturą biologiczną. Przechowywanie DNA/RNA przez kilka miesięcy wymaga tylko -20. Daty ważności szczepionek mRNA to 6 miesięcy lub mniej (z tego, co widziałem, szacując [na podstawie ] data produkcji)” – powiedział Nagase.

Debata naukowa
Niedawno emerytowany badacz przez mikroskop elektronowy z Yale, który z nami rozmawiał, odrzucił odkrycia Nagase, mówiąc, że ponieważ szczepionki były przechowywane w nieoptymalnych warunkach, „nie ma protokołu” na badania. „Nie ma ważnych protokołów naukowych do analizy zawartości szczepionek przy użyciu tych metod.

Co więcej, przygotowanie próbek do mikroskopii elektronowej niestety prowadzi do wprowadzenia artefaktów (uszkodzenie integralności próbki spowodowane złymi technikami przygotowania), które często są błędnie interpretowane przy bardzo dużym powiększeniu” – powiedział naukowiec pod warunkiem anonimowości.


Nagase odpowiedział tym obaleniem:
„Całym celem doktoratu jest napisanie pracy badawczej, aby udowodnić, że masz analityczny proces myślenia, aby podejść i odpowiedzieć na niewiadomą.
Tak więc odpowiednia komisja doktorancka oceniłaby zdolność studenta do stworzenia protokołu odpowiedzi na pytanie, w którym nie ma ustalonego protokołu.
Krytycznym czynnikiem decydującym o tym, czy student ma „doktorat”, jest umiejętność syntezy wiedzy. Tworzenie wiedzy tam, gdzie wcześniej jej nie było”.


Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Pfizera, marcowa partia. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Były badacz dalej kwestionował pracę Nagase'a: „Na przykład dr Nagase widzi coś, co wygląda jak mikroczip – jeśli wysadzisz coś setki tysięcy razy, trudno jest zinterpretować to, na co patrzysz. To trochę analogicznie do patrzenia na plamę atramentu, ponieważ wiele osób ma różne interpretacje. Niektórzy ludzie widzą ptaka, a niektórzy widzą drzewo”.

Na co Nagase odpowiedział: „Zdjęcia z chipów mają powiększenie od 1000 do 2000 razy. Tak jest napisane na zdjęciu. Skaningowy mikroskop elektronowy nie może zrobić „setek tysięcy”. To terytorium transmisyjnego mikroskopu elektronowego, a jeśli rzeczywiście ma jakieś doświadczenie z mikroskopią elektronową, byłby w stanie stwierdzić na podstawie natury obrazu, czy był to skaningowy czy transmisyjny mikroskop elektronowy.

Naukowiec zakwestionował również łańcuch dowodowy Nagase, twierdząc, że zdjęcia nie pochodzą ze szczepionek, ponieważ nie zawierają żadnej zawartości biologicznej. „Mam łańcuch dowodowy, od źródła próbek z prowincjonalnego departamentu zdrowia” – odpowiedział Nagase.

Inni lekarze
Dr Sherri Tenpeny jest lekarzem, który od około 30 lat ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze szczepionkami.

„Dr Nagase jest jeszcze jednym z serii badaczy, którzy odkryli niezwykłą zawartość fiolki ze szczepionką, która ma być produkowana w sterylnych warunkach” – powiedział nam Tenpenny.

„Naukowcy z Hiszpanii , Wielkiej Brytanii , Niemiec , Japonii i Brazylii , którzy oglądali wiele roztworów szczepionek pod mikroskopem w różnych powiększeniach, znaleźli cząstki stałe, których nie powinno być w żadnym ujęciu” – powiedział Tenpenny.

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Moderna, partia marcowa. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

„Bez względu na to, jaka jest jego identyfikacja, nie należy go wstrzykiwać do organizmu, a takie cząstki mogą prawdopodobnie prowadzić do wielu skutków ubocznych przypisywanych zastrzykom”.
„Sine Qua Non dla biologicznego pochodzenia”

Dr James Thorp uważa, że inkluzje w fiolkach są „dziwaczne” i nie można ich „definitywnie zdefiniować”.
„Uważam za bardzo dziwne, że mikroskopia elektronowa dokumentuje we wszystkich badanych obszarach, że żadna z treści nie wydaje się mieć pochodzenia biologicznego.
Nie było żadnych pierwiastków azotu ani fosforu, które pobrano w badaniu mikroskopem elektronowym. Zarówno azot, jak i fosfor są warunkiem sine qua non pochodzenia biologicznego” – powiedział nam Thorp.
„Nie spodziewałbym się, że próbka szczepionka pozostająca w temperaturze pokojowej przez wiele tygodni da wynik negatywny dla tych dwóch pierwiastków, które określają źródło biologiczne.

Oczywiście DNA lub RNA ulegnie rozkładowi, ale jako główny kierunek chemii nie spodziewałbym się całkowitej eliminacji azotu i fosforu z tych starych próbek” – powiedział.
„Dr. Praca Nagase nie powinna być traktowana w odosobnieniu.
Powinniśmy wziąć pod uwagę, że inni znaleźli podobne „zanieczyszczające” przedmioty w fiolkach, a to powinno skłonić do podjęcia natychmiastowych działań w celu zbadania, czym jest „skażenie””, powiedział nam dr
Janci Lindsay , toksykolog i biolog molekularny.
„W międzyczasie program zaszczepiania powinien zostać wstrzymany. Byłaby to logiczna odpowiedź, gdyby rządy świata były naprawdę zainteresowane zdrowiem i bezpieczeństwem swoich obywateli.
Niezastosowanie się do tego mówi wiele o prawdziwej intencji tego programu”
powiedziała.


Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Moderna, partia marcowa. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Obraz SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) z fiolki Moderna, partia marcowa. (Dzięki uprzejmości dr Daniela Nagase)

Pfizer i Moderna nie odpowiedziały na prośbę o komentarz... TheEpochTimes/Doctor finds 'Rectangles and Inverted Pyramids' in Degraded mRNA Vaccines - Scientists dispute Analysis

94 procent zaszczepionych ma nieprawidłową krew, wyniki recenzowanego włoskiego badania
Kilku balsamistów w całym kraju obserwowało wiele dużych, a czasem bardzo długich, „włóknistych” i gumowatych skrzepów wewnątrz leczonych zwłok ... Mike Adams , który prowadzi akredytowane laboratorium ISO-17025 w Teksasie, przeanalizował skrzepy w sierpniu i stwierdził, że - brakuje żelaza, potasu, magnezu i cynku... Analiza skrzepu Poniższy wykres pokazuje różnice między krwią osób nieszczepionych i skrzepem testowanym za pomocą ICP-MS... „Zauważ, że w zakrzepie (który stanowi zaledwie 4,4% krwi) brakuje kluczowych pierwiastkowych markerów ludzkiej krwi, takich jak żelazo. Podobna historia z magnezem, potasem i cynkiem. Są to wyraźne znaczniki ludzkiej krwi. Żywa ludzka krew zawsze będzie miała wysoki poziom żelaza, w przeciwnym razie osoba byłaby martwa. Te skrzepy prawie nie zawierają żelaza, magnezu... jest więcej węgla, cyny, aluminium...


Szczepionka zabija komórki mózgu i serca, powodując śmierć

Nowy artykuł został właśnie opublikowany w recenzowanej literaturze medycznej, pokazujący, że szczepionki przeciw COVID i inne niż COVID powodują zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie mózgu prowadzące do śmierci. Artykuł nosi tytuł: Opis przypadku: Wieloogniskowe martwicze zapalenie mózgu i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA BNT162b2 przeciwko COVID-19 . Został opublikowany wczoraj, 1 października, i ma już ponad 100 000 odsłon streszczenia i ponad 6 000 pełnego tekstu.

Niniejszy raport przedstawia przypadek 76-letniego mężczyzny z chorobą Parkinsona (PD), który zmarł trzy tygodnie po otrzymaniu trzeciej szczepionki przeciw COVID-19. Pacjentka została zaszczepiona po raz pierwszy w maju 2021 r. szczepionką wektorową ChAdOx1 nCov-19, a następnie dwiema dawkami szczepionki mRNA BNT162b2 w lipcu i grudniu 2021 r. Rodzina zmarłego poprosiła o autopsję z powodu niejednoznacznych objawów klinicznych przed śmiercią. PD potwierdzono sekcjami zwłok. Ponadto widoczne były objawy zachłystowego zapalenia płuc i miażdżycy układowej. Jednak badania histopatologiczne mózgu ujawniły wcześniej niepodejrzewane zmiany, w tym ostre zapalenie naczyń (głównie limfocytarne) oraz Wieloogniskowe martwicze zapalenie mózgu o nieznanej etiologii z wyraźnym stanem zapalnym, w tym odczynem glejowym i limfocytarnym . Na poziomie serca obserwowano objawy przewlekłej kardiomiopatii, a także łagodne ostre limfohistiocytarne zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie naczyń .... Dla osób niezaznajomionych z żargonem medycznym martwica oznacza śmierć tkanki, a wieloogniskowa oznacza „w całym mózgu”. A „potwierdzanie poprzednich raportów” oznacza, że dzieje się to w kółko... Czytaj więcej

Oto niemieckie badanie na ten temat:
1. O szczepionkach COVID: dlaczego nie mogą działać i niezbite dowody na ich przyczynową rolę w zgonach po szczepieniu (wszystkie 15 przypadków)
2. Film wyjaśniający ich wnioski (z lektorem w języku angielskim w pierwszych 10 przypadkach) Jego zespołowi udało się opracować metodę testowania tkanek pod kątem białka kolczastego i niedawno potwierdził, że zostało ono znalezione w tkankach ofiar szczepionki. Mówiąc prościej, szczepionki mogą zabić, zabijają mózg i komórki serca, i powoduje śmierć...
La vacuna mata las células cerebrales y las cardíacas, provocando la muerte - Le blog de Contra información

Schemat eksterminacji: zastrzyki mRNA hamują naprawę DNA, globalne zdarzenia jądrowe, uwalniaja …
Samoorganizujące się „skrzepy” i „nanowprzewody”. Tlenek grafenu w szczepionkach COVID i zakrzepy …
Amerykańscy badacze medyczni; nanotechnologia tlenku grafenu szczepionce Moderna i Pfizer, analiza …