Bóg jest cierpliwym do pewnego czasu; potem zaś karze.

niewolnikmaryi.com/…zie-bog-karze-juz-bez-milosierdzia-sw-a-m-liguori/More
Bóg jest cierpliwym do pewnego czasu; potem zaś karze.

niewolnikmaryi.com/…zie-bog-karze-juz-bez-milosierdzia-sw-a-m-liguori/
Bos016

Gdy chwila właściwa nadejdzie, Bóg karze już bez miłosierdzia – Św. A. M. Liguori

Bóg jest cierpliwym do pewnego czasu; następnie zaś karze. Folgowałeś narodowi izaliś jest uwielbion? Is 26, 15. Panie tylekroć przebaczyłeś temu …
BeatkaS
A ja już wiele lat temu przygotowując sie do I Komunii Św. uczyłam sie że Pan Bóg za dobre wynagradza a za zło karze... I jestem pewna, ze pomimo zniekształcenia całej nauki płynącej z Ewangelii przez współczesnych kapłanów to zdanie jest i będzie zawsze aktualne i na sądzie ostatecznym Pan Nieba i ziemi oddzieli złych od dobrych i odda im swoje miłosierdzie.
Jota-jotka
,,Wiedzcie, iż jak Bóg nie może grzechu nie mieć w nienawiści, ponieważ jest święty, tak też nie może go nie karać, jeśli grzesznicy trwają w uporze. ponieważ jest sprawiedliwy.,

,,Bóg nas przyzywa przez wewnęrzne rady, przez kazania, przez czytania pobożne, przez swe dobrodziejstwa; wzywa nas nareszcie przez doczesne klęski abyśmy się klęsk wiecznych bali i ich uniknęli. ,,
jac505
Bóg, jeżeli nie słuchamy Nauki Jego Syna, oddaje nas temu za czym poszliśmy, w czym pokładaliśmy ufność i wiarę, tj. siła pieniądza, wiedzy, nauki, bogactw. Czym to się kończyło i nadal dzieje się ? Nieustanne wojny o wszystko. Panie Jezu przyjdź !
Weronika....S
Oczywiście masoneria po społu z kapłanami robi wszystko, aby Chrystus nie znalazł wiernych w kościołach. Wrogowie Chrystusa wiedzą najlepiej, że niedługo On nadejdzie i robią wszystko, aby nie miał do czego wracać, a pandemia to spryt szatana, który w sprycie i oszustwie zawsze był i będzie geniuszem. Czy chwila czyszczenia kościołów z wiernych i zamienienie kościołów w szpital zakaźny z płynami …More
Oczywiście masoneria po społu z kapłanami robi wszystko, aby Chrystus nie znalazł wiernych w kościołach. Wrogowie Chrystusa wiedzą najlepiej, że niedługo On nadejdzie i robią wszystko, aby nie miał do czego wracać, a pandemia to spryt szatana, który w sprycie i oszustwie zawsze był i będzie geniuszem. Czy chwila czyszczenia kościołów z wiernych i zamienienie kościołów w szpital zakaźny z płynami dezynfekującymi nie jest ,,właściwą chwilą,,? To największe w dziejach Kościoła podeptanie świętości rozpoczęte wylaniem wody święconej, a potem zlekceważenie Najświętszej Maryi Panny w święto Zwiastowanie 25 III 2020 przez zakaz wejścia od tego dnia do kościołów więcej niż 5 osób. Kapłani stracili rozum, bo ważniejsza dla nich była decyzja masonerii niż święto Zwiastowania, które to Zwiastowanie jest początkiem drogi zbawienia człowieka. Teraz mamy ,,nowe zwiastowanie,, jako panowanie bożka kowida.
Bos016
Co myślicie nieszczęśni grzesznicy? Sądzicież, że Bóg czeka wiecznie, przebacza wiecznie, a nie karze nigdy? O nie! Bóg do pewnego czasu jest tylko cierpliwy; potem rozpoczyna się już sprawiedliwość, i wtedy Bóg karze.
BeatkaS
Tak, ja od jakiegoś czasu cały czas myślę o tym jaki Pan Bóg jest cierpliwy... Chyba największym przymiotem Pana Boga nie jest ani miłosierdzie ani sprawiedliwość ale właśnie CIERPLIWOŚĆ.
Myślę, że nikt inny prócz Boga, mając taką wszechwładze nie byłby w stanie patrzeć na to co sie dzieje obecnie w świecie i cierpliwie czekać aż człowiek jednak się nawróci, przemieni swe serce i skieruje się ku …More
Tak, ja od jakiegoś czasu cały czas myślę o tym jaki Pan Bóg jest cierpliwy... Chyba największym przymiotem Pana Boga nie jest ani miłosierdzie ani sprawiedliwość ale właśnie CIERPLIWOŚĆ.
Myślę, że nikt inny prócz Boga, mając taką wszechwładze nie byłby w stanie patrzeć na to co sie dzieje obecnie w świecie i cierpliwie czekać aż człowiek jednak się nawróci, przemieni swe serce i skieruje się ku Niemu...