40:49
Evanjelizacia
1.8K
Ľubomír Stanček DC - Rozhovor o svätosti 13/15 www.evanjelizacia.eu - prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | Nazaret bazilika Zvestovania Pána | ospravedlňujeme sa za nekvalitu zvukovej …More
Ľubomír Stanček DC - Rozhovor o svätosti 13/15

www.evanjelizacia.eu - prednáška z duchovných cvičení pre rehoľné sestry | Nazaret bazilika Zvestovania Pána | ospravedlňujeme sa za nekvalitu zvukovej nahrávky, nakoľko pôvodne nemala slúžiť na tento účel |
- photos by Tisinko - vďaka!