Virgina
Po esser ch' Tagblat ha raschun!
Ins vesa bein co ei va, era en Surselva- e quei fa a biars quitau!
En ductrina l" l'Imaculada" dat ei buc: las tattas hagien praulas raquintau.
Uestgiu da Cuera: Adatg,adatg! L' instrucziun catolica controllai!
Salidada seis ti Maria pleina da grazia" gida nus che en tei cartein🙏
Abramo
Igl uestgiu da Cuera ei oz en ina situaziun sco duront ils temps dil pauper uestg Vonderach.