Clicks1.1K
A Krisztusölő (Longinus története); Szinopszis: A "Krisztusölő" c. film (2019) Longinus, a római katona életét mutatja be, aki a keresztre feszítéskor lándzsáját Jézus Krisztus oldalába döfte. Az …More
A Krisztusölő (Longinus története);

Szinopszis: A "Krisztusölő" c. film (2019) Longinus, a római katona életét mutatja be, aki a keresztre feszítéskor lándzsáját Jézus Krisztus oldalába döfte. Az apokrif iratokra és az Egyház hagyományára épülő filmben nyomon követhetjük Longinus, az egykori római centurio megtérésének és megmenekülésének történetét. Longinust -aki a filmben gyermekkorától vak- apja, a római légió magas beosztású tisztje tiszteletbeli centurio ranghoz juttatta. Ez a rang és feladat azonban nem csillapította Longinus fájdalmát, amelyet édesanyja korábbi halála és hiánya keltett benne. A filmben többször újra megjelenik a gonosz, a "Negyven Éjjel" c. filmből (Negyven Éjjel - Jesse Low filmje (2016),) már ismert személyek képében, de ezúttal az ördögöt Vitus centurio, Longinus felettese és a vén tengerész személyesítik meg.

(a videó forrása: youtube.com/watch?v=Jd5z9yJ5hVw)

Longinusról bővebben:
Longinus (a görög lonkhé, 'lándzsa' szóból): a szenvedéstörténetben szereplő katona, vértanú. - Az apokrif Pilátus-aktákban 1. a katona, aki lándzsáját Jézus oldalába döfte (Jn 19,34); 2. a százados, aki a keresztrefeszítést vezette, s amikor látta, hogyan halt meg Jézus, megvallotta istenségét (Mk 15,39; Mt 27,54; Lk 23,47); 3. további apokrifokban a lepecsételt sír őrségének parancsnoka. - A görög hagyományban a 2. és 3. Longinus egy személy, a Nyugati hagyomány az 1. vagy a 2. Longinust tiszteli, de mindkét hagyomány közös adata, hogy Longinust az apostolok keresztelték meg, majd elhagyta a hadsereget, a kappadókiai Caesareába költözött, s miután sok pogányt megtérített, vértanú lett. - Egy Nisszai Szt Gergely által bizonyított hagyomány szerint Longinus püspök lett Kappadókiában. A Római Martyrologium III. 15: emlékezik meg Longinusról. - A →Debreceni kódexben olvasható legendája elmondja, „hogy szömei a hosszú kórságnak miatta meghomályosodtanak vala. Az Uronk oldalából és szívéből kijött vérének egy csöppe a kópjáról szömében csöppenvén, megadattaték azonnal ő neki a világosság.” 1427: Kolozsvári Tamásnak a keresztrefeszítést ábrázoló táblaképén Longinus egyik kezében a lándzsa, baljával pedig megnyílt szemére mutat. Legendájából érthető, hogy Longinust a középkorban szemfájósok hívták segítségül, ennek azonban a hazai hagyományban nincs nyoma. Egy 16. századi nyakba akasztandó könyörgés tanúsága szerint Magyarországon a szívbetegek fordultak hozzá. Sándorfalva javasasszonyai olyan szöveggel imádkoztak a betegre, amelyben ez is előfordul: Longénusz dárdája szüntesse mög a fájdalmakat! Egy pécsváradi német könyörgés szerint Longinus, ill. az ő dárdája minden fájdalom ellen oltalom. A szeged-alsóvárosi templomnak a Szent Vért ábrázoló, szőlőprésben szenvedő Krisztust idéző barokk oltárképén Longinus is látható. Barokk szobra a budaörsi templom homlokzatán látható.
(forrás: Magyar Katolikus Lexikon > L > Longinus)
Mennyország, Mennyország shares this
1.1K
-Sokan jutottak közülünk mély hitre az egy igaz Istenben. De az utánunk jövő nemzedékek távolodni kezdtek a Teremtő mindenhatóságának dicsőítésétől. Az ember megalkotta a saját isteneit, csak azért hogy általuk igazolhassa halálos bűneit...

-Íme egy hazug szövetség... De én elhoztam számukra az igazságot és így az üdvösség immár mindenki számára elérhető.

-Viszont azt akarniuk is kell, hogy …More
-Sokan jutottak közülünk mély hitre az egy igaz Istenben. De az utánunk jövő nemzedékek távolodni kezdtek a Teremtő mindenhatóságának dicsőítésétől. Az ember megalkotta a saját isteneit, csak azért hogy általuk igazolhassa halálos bűneit...

-Íme egy hazug szövetség... De én elhoztam számukra az igazságot és így az üdvösség immár mindenki számára elérhető.

-Viszont azt akarniuk is kell, hogy megmeneküljenek.
Mennyország, Mennyország
DJ Perry színész, író és producer "THE QUEST TRILOGY" c. trilógiájának első része a 2016-ban bemutatott „40 Nights” (Negyven éjjel Negyven Éjjel - Jesse Low filmje (2016),), második része a 2017-es „Chasing the Star” (feliratozását szintén tervezem), harmadik része a 2019-ben bemutatott „The Christ Slayer”(A Krisztusölő A Krisztusölő (Longinus története);). További filmjeiről ld. itt: imdb.…More
DJ Perry színész, író és producer "THE QUEST TRILOGY" c. trilógiájának első része a 2016-ban bemutatott „40 Nights” (Negyven éjjel Negyven Éjjel - Jesse Low filmje (2016),), második része a 2017-es „Chasing the Star” (feliratozását szintén tervezem), harmadik része a 2019-ben bemutatott „The Christ Slayer”(A Krisztusölő A Krisztusölő (Longinus története);). További filmjeiről ld. itt: imdb.com/name/nm0675036/
charisma
Várható a második rész elkészítése is?
The Christ Slayer (2019) - IMDb