01:35
Vítání Američanů na Ukrajině.
Trepifajksl
Dluhy, dluhy, dluhy
Americké dluhy rostou.
Jejich jádrem je dlouhodobý trend bilance obchodní výměny, mezi USA a Čínou, která je trvale nastavena v neprospěch Ameriky. V roce 2021 znovu vzrostla. K listopadu 2021 je poměr dovozu a vývozu 360 415 mil. USD oproti 104 976 mil. USD ve prospěch Číny. Stejně tristní je situace kolem veřejného dluhu Spojených států, který dnes činí 133 % HDP.
Podle …More
Dluhy, dluhy, dluhy

Americké dluhy rostou.

Jejich jádrem je dlouhodobý trend bilance obchodní výměny, mezi USA a Čínou, která je trvale nastavena v neprospěch Ameriky. V roce 2021 znovu vzrostla. K listopadu 2021 je poměr dovozu a vývozu 360 415 mil. USD oproti 104 976 mil. USD ve prospěch Číny. Stejně tristní je situace kolem veřejného dluhu Spojených států, který dnes činí 133 % HDP.

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu bude čistý dluh vlády Spojených států v prosinci 2021 činit 30 574,780 miliardy USD. Astronomické číslo, které znovu vystoupalo z 27 980,860 miliardy USD v prosinci 2020.

Americký veřejný dluh, stejně jako další problémy, jsou rizikem pro stabilitu celého západního systému. Americké, a nejen americké, dluhy rychle rostou. MMF při pohledu do budoucna předpokládá, že čistý dluh vlády USA bude v prosinci 2026 činit 38 838,730 miliardy USD.

(Abychom si uvědomili, o jaká jde čísla, v přepočtu na české koruny, při směnném kurzu 22,69 jde o 881 250 783 700 000.)
David Martinek: Americký dluh. Jak Zemanovi zkazili Čínu. Co by měl vědět Fiala
Peter(skala)
...ešte mi tam chyba Fantoci a zabitééééé 🤭
Trepifajksl
Fantoci tam nehraje, ale výborný Jerzy Stuhr
Déjà vu (1990)
tovika
Děkujeme ti, ó Otčenáši, že nám katolíkům(a nejen katolíkům) zprostředkuješ "pravé poznání", neboť do této chvíle jsme žili v temnotě a bez tebe, ó Otčenáši, bychom v ní žili i nadále. Mimochodem, vy jste takovou osinou v našich katolických zadcích, není-liž pravda? Ale vás to jistě baví... (Omlouvám se Vám, Trepifajksle, věřím, že to pochopíte.)
Trepifajksl
Zajímavé, zřejmě nějaká telepatická indukce. Tento "nemravný" komentář se mi líbil a uvažoval jsem o jeho zkopírování a vložení.
Christophor
Ten cirkusant je raritní český christadelphián;
kdyby byli chytřejší, tak by už dávno prohlédli, že dělají toliko mouřeníny pro Židovstvo..
U.S.C.A.E.
Ján 5:18 SSV
Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---
svätý Apoštol Ján miláčik Pána alebo "prorok "otčenáš" no mám hroznú dilemu 😊More
Ján 5:18 SSV

Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad

---

svätý Apoštol Ján miláčik Pána alebo "prorok "otčenáš" no mám hroznú dilemu 😊
tovika
Pseudo strážci všeho pseudo "čistého" měli vždy sklony k herezím. Zajímavé je též to, že oni sami hovoří o herezích, ale základní "dogma" podle něhož "hereze" posuzují, je jimi samými uplácáno podle svých subjektivních představ.
U.S.C.A.E.
slovo kacír vzniklo zo slova kathar a zistite si čo to slovo pri označení heretika znamená 😊 presne ste to popísali
tovika
Děkuji, ano...
U.S.C.A.E.
Ján 18:6 SSV
Ako im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem.
SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
---
A to iba povedal som Bytie samo čiže Boh a popadali na zem. Je jasné že Božskú bytnosť skrýval aj cestou na golgotu aj na Kríži to by sa páčilo plytkým hmotárom aby ukázal silu a zostúpil z Kríža
...
Exodus 3:14 SSV
Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom…More
Ján 18:6 SSV

Ako im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad

---

A to iba povedal som Bytie samo čiže Boh a popadali na zem. Je jasné že Božskú bytnosť skrýval aj cestou na golgotu aj na Kríži to by sa páčilo plytkým hmotárom aby ukázal silu a zostúpil z Kríža
...

Exodus 3:14 SSV

Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!“

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
tovika
My katolíci nepotřebujeme ujišťování o božské přirozenosti Pána Ježíše Krista, ale snad to může pomoci třeba takové paní Lutherové, která by jistě byla za popírání božství Ježíše Krista u BKP exkomunikována(dochází jí to vůbec?!). Možná to může časem pomoci i samotnému Otčenášovi(a podobně smýšlejícím) - Pane Ježíši, dej se jim poznat...! U.S.C.A.E., uvedl jste jako příklady dva citáty z Janova …More
My katolíci nepotřebujeme ujišťování o božské přirozenosti Pána Ježíše Krista, ale snad to může pomoci třeba takové paní Lutherové, která by jistě byla za popírání božství Ježíše Krista u BKP exkomunikována(dochází jí to vůbec?!). Možná to může časem pomoci i samotnému Otčenášovi(a podobně smýšlejícím) - Pane Ježíši, dej se jim poznat...! U.S.C.A.E., uvedl jste jako příklady dva citáty z Janova evangelia, které je jednou velkou oslavou Božství Pána Ježíše Krista, v souvislosti s Ex 3,14, což je naprosto přesné. Chtěla bych v souvislosti s tématem připomenout další z bezpočtu jiných: Mk 2,5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“
2,6 Seděli tam však někteří z učitelů Zákona a ve svém srdci uvažovali:
2,7 „Jak může ten (člověk) tak mluvit? Vždyť se rouhá! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh.“
2,8 Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují, a řekl jim: „Proč tak ve svém srdci uvažujete?
2,9 Co je snadnější ‒ říci ochrnulému: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň, vezmi své lehátko a choď'?
2,10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ ‒ řekl ochrnulému: „Pravím ti,
2,11 vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů!“
2,12 On vstal, ihned vzal lehátko a přede všemi odešel, takže všichni žasli, velebili Boha a říkali: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli!“

1. Kor 15,17 A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších,
15,18 a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli.
15,19 Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.
15,20 Ale Kristus z mrtvých vstal...!
Z toho plyne otázka: Může odpouštět hříchy pouhý člověk, může vstát z mrtvých vlastní mocí pouhý člověk, pokud není současně i Bohem? Odpověď nalézáme v závěrech obou textů.
Osobně se domnívám, že mnohé z těchto nepochopení pramení kromě pýchy aj. i z pohrdání systematickou teologií a zvláště ontologií, jakožto nástrojem pro pochopení toho, co nám Pán v Písmu zanechal...
Otčenáš smazal můj "nemravný" komentář, analogicky pokrytecky pro "důvody", které iritují naše mocipány v případě symbolické šibenice, na které má skonat coronaplándemie; nicméně už neříká, že současně s tím mi nastavil blokaci. Vláme se na katolický server, nás katolíky povýšeně poučuje o naší nevědomosti a slepotě, čímž se stává tou pověstnou osinou, když na to ale někdo poukáže, dočká se blokace. Takhle si to Otčenáši, apod. představujete...?! Dobře, to jsem ještě schopna pochopit, když se ale vzájemně blokují ti, kteří by měli býti na stejné lodi, pak je to opravdu na pováženou(snad dotyční přehodnotí svůj postoj, neboť bych jim mnohdy chtěla vyjádřit podporu, či dát lajk, ale nemohu)...
U.S.C.A.E.
tam šlo o urazenú pýchu dotkli ste sa ctibažnej výsosti "otčenáša" nič vyššie v tom nehľadajte lebo v ničom inom "tá nemravnosť" neväzí mám ho prečítaného 😊
Trepifajksl
Na to, že je údajně všemohoucí, tak moc nevydrží :-)))
U.S.C.A.E.
však ani nevie že Angelos nie je ani tak pomenovanie bytosti aj to áno ale Angelos znamená poslaný pri tej jeho hlúposti si ani nevšimne že anjel o sebe nemôže povedať JA SOM. Kristus to o sebe zopakoval a vieme čo sa stalo
ja neviem ale nejak mi to k sebe sedí že aj Kristus je Poslaný. on tuto guru sa robí neviem čím a je proste hlúpyMore
však ani nevie že Angelos nie je ani tak pomenovanie bytosti aj to áno ale Angelos znamená poslaný pri tej jeho hlúposti si ani nevšimne že anjel o sebe nemôže povedať JA SOM. Kristus to o sebe zopakoval a vieme čo sa stalo

ja neviem ale nejak mi to k sebe sedí že aj Kristus je Poslaný. on tuto guru sa robí neviem čím a je proste hlúpy
U.S.C.A.E.
Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!
ja ti vám ozaj neviem ale Boh znamená Boh takže to Angelos nemôže byť v skutkoch apoštolov doslovné označenie Anjelskej bytosti hovoriacej z horiaceho kra ale obrazné no a "úžasný výklad" gurua je zasa v čudu aké prekvapenie 😊More
Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!

ja ti vám ozaj neviem ale Boh znamená Boh takže to Angelos nemôže byť v skutkoch apoštolov doslovné označenie Anjelskej bytosti hovoriacej z horiaceho kra ale obrazné no a "úžasný výklad" gurua je zasa v čudu aké prekvapenie 😊
apredsasatoci
BKP exkomunikovaní ekumenistami (slobodomurármi)!
BKP mohli si rochnit v rkc!
BKP - Blázni (pre Krista)!
Prečo to vlastne robia? 🤔
U.S.C.A.E.
guru to myslím otče hentinho vyslanca diablovho 😊
Sk 7,35 - Porov. Ex 2, 14. V Starom zákone sa prísne nerozlišovalo medzi Božím zjavením a anjelom, a preto často ide o Božie zjavenie, ako aj v tomto prípade (porov. Ex 3, 2. 4.).
nechápe zvraty a význam slov to čo má vykladať obrazne vykladá doslovne a naopak no a že je ešte tak drzý že sa vôbec chytá Božieho slova však poprel jeho pravosť "…More
guru to myslím otče hentinho vyslanca diablovho 😊

Sk 7,35 - Porov. Ex 2, 14. V Starom zákone sa prísne nerozlišovalo medzi Božím zjavením a anjelom, a preto často ide o Božie zjavenie, ako aj v tomto prípade (porov. Ex 3, 2. 4.).

nechápe zvraty a význam slov to čo má vykladať obrazne vykladá doslovne a naopak no a že je ešte tak drzý že sa vôbec chytá Božieho slova však poprel jeho pravosť "otčenáš" ja si proste niekedy pozriem čo za sprostosti zasa posplietal a nestačím čumieť 😊
U.S.C.A.E.
až mi priamo tu odpoviete a priamo ešte raz priamo odpoviete: veríte v diabla ako reálnu padlú anjelskú bytosť?
apredsasatoci
@bratr Hlavne k veci! Nelaviruj!
Trepifajksl
Můžu vám odpovědět za něj-nevěří ani v existenci satana a ani v reálnost pekla. Veřejně to napsat nemůže, protože už by i slepý viděl, komu ve skutečnosti slouží a že katolickou víru nemá.
Trepifajksl
Už zase jedeš v nějakých konspiracích? Proč bych tě asi tak mazal, když se budeš vyjadřovat k věci? Ne, opravdu se nejedná o žádné spiknutí vůči tobě, jak si myslíš. Pusť si radši nějakou relaxační hudbu. Doporučuji Katie Melue-hezká příjemná holka se sametovým hláskem.
One more comment from Trepifajksl
Trepifajksl
Je vidět, že jsi byl politik. Tvoje odověď mi připomíná Babiše, když se ho ptali, kde bere peníze:
Kde berete peníze?
V nočním stolku.
A kdo je tam dává?
Manželka.
A odkud je manželka má?
No ode mě!
A kde je berete vy?
Pane redaktore, vy jste snad natvrdlej, přece už jsem jasně říkal, že v nočním stolku.
U.S.C.A.E.
priama odpoveď áno alebo nie nikde tak ja tiež nič nemusím vysvetľovať ja viem tiež prečo nemôže odpovedať takto ale ani nemusí 😊