Clicks51

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;

novaetvetera
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het …More
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum.

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.