Bos016
1495

Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Pana

Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Pana. Dzisiejsza Ewangelia: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili …More
Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Pana.
Dzisiejsza Ewangelia:
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «…More
Bos016
Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa pokazany jest jako dzień wyboru: „Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Tę zapowiedź najlepiej tłumaczy sam Pan Jezus w Wieczerniku: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, …More
Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa pokazany jest jako dzień wyboru: „Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.

Tę zapowiedź najlepiej tłumaczy sam Pan Jezus w Wieczerniku: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.
Jezus obiecuje, że weźmie nas do siebie, ale wizja dnia Jego przyjścia pokazuje, że jednak nie wszyscy zostaną zabrani. Kogo więc Jezus przyjmie do siebie?

Tych, którzy do siebie przyjęli Jego. Tych, którzy zrobili dla Niego miejsce w swoim życiu.
Nie będzie brał do siebie tych, którzy swoim życiem konsekwentnie powtarzali, że Go nie chcą.

Bóg ma w sobie tyle miłości, że na końcu uszanuje nasz wybór: przyjęcie daru zbawienia lub pogardę dla niego.

Otrzymamy taką wieczność, o jaką prosimy przez naszą doczesność. Jedni będą wzięci, drudzy zostawieni - mówi Jezus.