Clicks86

Matka Święta nadchodzi, aby zniszczyć wszelką herezję i nieprawość.

jacek2pp
Dnia 23.12.1996 r., Tolkmicko. Córko Moja. Czas spojrzeć na to, co się dzieje w świecie: brak czci do Mojej i waszej Matki. Bóg wybrał Ją na Matkę Boga i stworzył Jej przeczyste łono, aby z Niej naro…More
Dnia 23.12.1996 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Czas spojrzeć na to, co się dzieje w świecie: brak czci do
Mojej i waszej Matki. Bóg wybrał Ją na Matkę Boga i stworzył Jej przeczyste
łono, aby z Niej narodził się Bóg - Człowiek dla zbawienia świata.
Obchodzimy ten dzień urodzin uroczyście, bo Jezus - Dziecię Boże
przychodzi na świat przez łono Maryi i stała się Ona Matką Boga. Czyż
człowiek zdoła zrozumieć Jej misję?
W obecnym czasie chcą wyrwać Maryję z waszych serc i w dużej mierze
udaje się to nieprzyjaciołom Maryi.
Wzywam was, dzieci, które jesteście rozmodlone, bo tym niesiecie pomoc
duszom zagubionym - módlcie się jeszcze goręcej! Czyż nie powiedziała
Matka Najświętsza dzieciom z Fatimy, że Jej Niepokalane Serce zwycięży
wszelkie zło? Nie idźcie więc za tymi, co nie czczą Matki Najświętszej. Ona,
jedyna z niewiast, jest bez grzechu pierworodnego. Nie przyglądajcie się, jak znieważają waszą Matkę, która jest w Niebie - brońcie Jej czci!
Czy znajdę takie dzieci, które staną w obronie czci swojej Niebieskiej
Matki, która urodziła Dziecię Jezus. Tego macierzyństwa nikt nie pojmie.

Szatan nie chciał oddać Jej czci i to samo robią dziś jego słudzy.
Matka Święta nadchodzi, aby zniszczyć wszelką herezję i nieprawość.
Niech zadrży każda dusza!