Clicks1.5K

JEZUS: Posłuchajcie teraz Moich wskazań i przygotujcie swoje dusze na Ostrzeżenie

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 9 lipca 2012 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę przygotować teraz na Ostrzeżenie wszystkich Moich wyznawców w sposób, który pomoże nie tylko im, ale i wszystkim ich bliskim. Nie wystarczy żałować z lęku. Konieczna jest pokuta.

Wszyscy Moi wyznawcy, posłuchajcie teraz Moich wskazań i przygotujcie swoje dusze na Ostrzeżenie. Musicie zacząć od rozważenia wszystkich złych czynów wobec siebie i waszych bliźnich, za które ponosicie winę.

Wy, którzy jesteście katolikami, musicie korzystać z sakramentu spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcecie pozostać w stanie Łaski. W ten sposób wasz ból podczas Ostrzeżenia będzie łagodny i będziecie mieli siłę, aby pomóc swoim braciom i siostrom, którzy będą cierpieli straszliwy ból i poczucie winy, gdy będą się starali pogodzić z faktem oświecenia swojego sumienia.

Wy, którzy jesteście chrześcijanami lub macie inne poglądy, a którzy wierzycie w te Orędzia, musicie odmawiać modlitwę daną wam przez Modlitwę Krucjaty 24 – Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia.

Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować. Amen.


Teraz przekazuję wam również szczególną modlitwę, abyście ją odmawiali za te biedne dusze, które mogą umrzeć w szoku podczas Ostrzeżenia, a które mogą być w grzechu śmiertelnym.

Modlitwa Krucjaty 65
Za tych w grzechu śmiertelnym

O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.

Przebacz im ich grzechy.

Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy.

Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne. Amen.


Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie Wielkim Wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie. Każdy żyjący na świecie człowiek zobaczy swoją duszę i dowie się, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że ją ma. Czas jest krótki i musicie się zacząć przygotowywać. Nie zapomnijcie Moich wskazań, aby mieć w domu żywność, która przetrwa dziesięć dni, świece, które są pobłogosławione, i święte przedmioty. Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych. Nie ujawnię daty, ale wiecie, co trzeba zrobić.

Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie Mnie prosić, abym wam przebaczył, i pokłonić się w pokornym dziękczynieniu za ten Boski Dar, który jest waszą przepustką do Życia Wiecznego w Nowym Raju na ziemi.

Pamiętajcie, że nie ma ani jednego grzechu, nieważne, jak ciężkiego, który nie mógłby być odpuszczony, gdy zostanie okazana prawdziwa skrucha.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…e-sie-w-wielu-przypadkach-po-raz-pierwszy-ze-ja-ma
wordpress.com/…r-the-first-time-in-many-cases-that-they-have-one/

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie Wielkim Wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie. Każdy żyjący na świecie człowiek zobaczy swoją duszę i dowie się, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że ją ma. Czas jest krótki i musicie się zacząć przygotowywać. Nie zapomnijcie Moich wskazań, aby mieć w domu żywność, która przetrwa dziesięć dni, świece, które są …More
"Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie Wielkim Wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie. Każdy żyjący na świecie człowiek zobaczy swoją duszę i dowie się, w wielu przypadkach po raz pierwszy, że ją ma. Czas jest krótki i musicie się zacząć przygotowywać. Nie zapomnijcie Moich wskazań, aby mieć w domu żywność, która przetrwa dziesięć dni, świece, które są pobłogosławione, i święte przedmioty. Ufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych. Nie ujawnię daty, ale wiecie, co trzeba zrobić."